Нүүр Тэнхимүүд Монгол хэл шинжлэлийн тэнхим Бүрэлдэхүүн

Бүрэлдэхүүн

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Хэвлэх И-мэйл
Бичсэн Administrator   
2008 оны 11-р сарын 13, Пүрэв гариг, 11:47
Гарчиг
М. Базаррагчаа
Бүтээлийн жагсаалт, зураг
Бүх хуудас

Овог нэр: Мөнхжаргал Базаррагчаа
Төгссөн сургууль:

Улсын Багшийн дээд сургууль

Мэргэжил:

Монгол хэл, уран зохиолын багш

Эрдмийн зэрэг, цол: Хэлбичгийн шинжлэх ухааны доктор, профессор
Албан тушаал: МХСС, Монгол хэлшинжлэлийн тэнхмийн багш
Шагнал:

 1992   Боловсролын тэргүүний ажилтан

 2002   Алтан гадас одон

 2005   Шинжлэх ухааны тэргүүний ажилтан  

Ажилласан байдал:

1967-1972   дунд сургуульд багш

1972-1986   УБИС-д багш

1986-1990   Багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх институтэд заах аргач багш

1990-одоо   МУИС, МХСС, Монгол хэлшинжлэлийн тэнхимд багш

Судалгааны чиглэл:

Монгол хэлний түүхэн бүтээвэр, өгүүлбэрийн утга найруулга

  Заадаг хичээл:

Өгүүлбэр судлал

Эх судлал

Түүхэн бүтээвэр судлал

Хэлний гүн ухаан


 

 I. ГАНЦ  СЭДЭВТ  ЗОХИОЛ

 1. Монгол хэлний авиа сэлгэх ёс.Тэргүүн дэвтэр, УБ. 1987. 11.5 х.х. 184  т.

2. Монгол хэлний өгүүлбэр /Өнөөгийн өгүүлбэр судлалын  үндсэн асуудал/.УБ.1987. 22.8 х.х. 365 т.

3. Монгол хэлний үгийн гарлыг мөшгих нь. I, II. Удиртгал нь Өвөрмонголд 1996 онд хэвлэгдсэн, УБ. 1992. 20 х.х. 401.

4. Орчин цагийн монгол хэлний энгийн өгүүлбэр.УБ. 1993. 143 т.

5. Монгол үгийн гарлыг мөшгих нь. III, IV, V. УБ. 1995. 738 т.

6. Ажнай, (Монгол хэлний үгсийн гарал судлалын зарим зүйлс).УБ. 1996. 199 т.

7. Монгол хэлний "-су-н"  дагавар ба "-су-н" дагаварт үгийн гарал. I,УБ.1996.

8. Эртний монгол хэлний үгийн бүтэц, түүний  зарим  онцлог. Хэлбичгийн ухааны докторын зэрэг горилсон бүтээл.УБ.1997. 418 т,

9. Монгол хэлний үйлийн тийн ялгал.УБ. 1998. 130 т.

10. Утгын чуулган  (Эрдэм шинжилгээний өгүүллүүд).УБ.2002. 240 т.

11. Монгол хэлний сүегэр ба найруулбарын тухай.УБ. 2003. 240 т.

12. Эртний монгол хэлний үгийн бүтэц түүний зарим онцлог,Уб. 2006, 540 т.

13. Монгол хэлний өгүүлбэр судлал,УБ. 2005. 424 т.

 

II. ТОВХИМОЛ, ГАРЫН АВЛАГА

1. Хэлний түвшин тэдгээрийн онцлог.УБ.1980.35 т.

2. Орчин цагийн монгол хэлний хамжин шүргэх гийгүүлэгч,УБ.1980. 27 т.

3. Авианы найруулга, хэлний бүтэц нормтой холбогдох нь.УБ.1984. 37 т.

4. Зөв дуудах зүй.УБ.1984. 33 т.

5. Өгүүлбэрийг хэл, хэлэх ба мэдэхүүн, мэдэгдэхүүний талаас судлах нь.УБ.1985. 52 т.

6. Монгол хэлний эхийн тухай.УБ.1989. 39 т.

7. Монгол хэлний хоршоо үгийг хэрэглэх тухайд,УБ.1990. 136 т.

8. Хэлний үндсэн ба засварын нэгжийг тал бүрээс үзэх нь.УБ.1991, 101 т.

9. Монгол хэлний авианы чөлөөт сэлгэцийн тухай.УБ.1991.106 т.

10. Монгол хэлний зөв дуудах зүйн дасгал.УБ.1992. 53 т.

11. Монгол хэлний хоршоо үг, түүнтэй холбогдох зүйлс.УБ.1993.215 т.

12. Монгол хэлний нийлмэл өгүүлбэрийг ангилах тухай асуудалд,УБ.1996. 67 т.

13. Монгол хэлний хоршоо үгийн толь.УБ.2001. 260 т. Б.Идэрбаярын хамт

14. Монгол хэлний авиа сэлгэх ёс. Хэлбичгийн ухааны дэд эрдэмтний зэрэг горилсон зохиолын хураангуй.УБ.1992. 36 т.

15. Альтернация звуков в монгольском языке. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук.УБ.1992. Стр.12.

16. Структура слова и её некоторые особенности в древнемонгольском языке. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора филологических  наук. УБ.1997. Стр.94.

                                                                                                                    

III. СУРАХ  БИЧИГ

1. Монгол хэлний дунд сургуулийн наймдугаар ангид үзэх сурах бичиг. 1985.3-100 т. 1990.3-102 т. /нэмж зассан нь/,/Ш.Гаадамба, Б.Цэрэндулам нарын хамт/

2. Монгол хэлнүүдийн харьцуулсан хэлзүй, /q/k, s/s,  r/e, y  гийгүүлэгч/, /Их, дээд сургуулийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүнд зориулав/.УБ.1983, 1985. М.Б.20 т. Ж.Надмид нарын хамт

3. Монгол хэлний өгүүлбэрзүй. Үйлийн холбоо үг, /Их, дээд сургуулийн сурах бичиг/.УБ.1989. 19 т.

4. Монгол хэл, уран зохиолын лавлах.УБ.1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002. 104 т, 3-93, 142-184 т. /Ж.Баянсангийн хамт/

5. Монгол хэл. 8-р анги,УБ.1999. 128 т.

6. Монгол хэл /Монгол хэлний багш нар, оюутан нарт зориулав/., УБ.2000. 171 т.

7. Монгол хэл.  /9-р анги/, УБ.2002. 131 т. Ц.Оюун, Д.Жамсранжав

8. Монгол хэл, уран зохиолын боловсролын стандарт,УБ.2003. 5-84 т. Ш.Оюунцэцэг, Ц.Оюун, Ц.Өнөрбаян, Ө.Цэндсүрэн

9. Монгол хэл, уран зохиолын боловсролын стандартын зөвлөмж,УБ.2004. 3-76 т. Ц.Өнөрбаян, Ш.Оюунцэцэг, Ц.Оюун, Ө.Цэндсүрэн, Д.Баттогтох

10. Ерөнхий боловсролын сургалтын төлөвлөгөө. Хичээлүүдийн агуулгын үлгэрчилсэн хүрээ.УБ.2004. 18-21 т. Ш.Оюунцэцэг Д.Баттогтох, Д.Наранцэцэг, Ц.Өнөрбаян, Ө.Цэндсүрэн

11. Бага дунд боловсрол. Монгол хэл, уран зохиолын боловсрол,УБ.2004. 3-135 т. Ш.Оюунцэцэг, Ц.Өнөрбаян, Ө.Цэндсүрэн, Ч.Жачин

12. Монгол-6,УБ.2006. 218 т, С.Норжинлхам, Д.Оюун, С.Отгонтуяа

13. Монгол хэл-10,УБ.2006. 210 т, Ж.Баянсан, Б.Чимгээ

14. Сурагчиийн гарын авлага,УБ.2006, 116 т, Ж.Баянсан, Б.Чимгээ

15. Монгол хэл-7 ,УБ.2007, 191 т, С.Норжинлхам, Д.Оюун

16. Монгол хэл-9,УБ.2007, 192 т, С.Норжинлхам, Д.Оюун

17. Монгол хэл-1 (Миний найзууд) ,УБ.2008, 171 т, Лхахүү нар.

18. Монгол хэл-1 (Миний найзууд) ,УБ.2008, 109 т, (4-16 т), Лхахүү нар.

 

IV. СУДАЛГААНЫ ӨГҮҮЛЭЛ

1. Зөв дуудах зүйн үндсэн асуудал. /Сурган хүмүүжүүлэгч  № 4./,1977.67-72 т.

2. Орчин цаийн монгол хэлний балархай эгшгийн байрын тухай асуудалд /УБДС-ийн ЗАЭШБ.№ 1/11.1956. 53-57 т.

3. Авиа үсэг хоёр/Сурган хүмүүжүүлэгч  № 3./,1980. 36-41 т.

4. Аллофоны некоторых согласных в современном монгольском языке./УБДС-ийн ЗАЭШБ.№ 1/15./,1979.

5. Г.И.Рамстедтын "Халимаг толь" /1935/-иос түүсэн хоршоо үг /Монгол хэлний хоршоо үг, түүнтэй холбоо бүхий зүйлс/.УБ.1993. 13-51 т.

6. "Ав"  хэмээх үгийн утгын хувилбар. /Хэл зохиол судлал. 13-р боть./,1978/1979. 70-81 т.

7. Д.Нацагдоржийн хэл найруулга. /Сурган хүмүүжүүлэгч № 2./.  74-82 т.

8. Д.Нацагдоржийн өгүүлбэрийн  найруулга. /Д.Нацагдоржийн 70 насны ойд зориулсан эмхтгэл./,1978. 189-201 т.

9. Монгол хэлний ижил нэр./Хэл зохиол судлал 15-р боть./,1980/1982. 93-104 т,

10. Өгүүлбэрийн үндсэн хувилбарын тухай. /Сурган хүмүүжүүлэгч № 4./,1982. 21-24 т.

11. Монгол хэлний авиалбарын тэг хувилбар. /Монголын судлал.Г.Х/18/./,1986. 184-205 т.

12. Өргөлтөт үеийн "е"  эгшгийн тухай. /УБДС-ийн ЗАЭШБ.№ 21./,1989. 17-30 т.

13. Нэгэн хувилбарын тухай./МУИС-ийн ЭШБ. № 3,4/75,76/. 1981. 141-150 т.

14. Хураангуй өгүүлбэрийг хэл хэлэхүйн талаас үзэх нь. /Сурган хүмүүжүүлэгч № 2./,Өвөрмонгол 1983. 101-111 т.

15. Эгшиг авиа сэлгэх нь./СХУХ-ийн ЭШБ.№ 15./,1982.

16. Үгийн эхний гийгүүлэгч сугарах нь. /ХЗС. 19-р боть./. ЭШЗАБ 19-р боть.1984/1987 УБ.1985. 40-57 т. 71-94 т.

17. Хэлэх бичих хоёр /СХ. № 1./,1984. 106-111 т.

18. Энгийн өгүүлбэрийн тухай./СХУХ-ийн ЭШБ. № 16. /.  198, 34-40 т.

19. Нийлмэл өгүүлбэр үү, хэлхэц үү. /СХУХ-ийн ЭШБ. № 17./,1984.

20. "d" гийгүүлэгч балархай эгшигтэй хэрхэн байрлах вэ. /УБДС-ийн ЗАЭШБ. № 1/14/.1981. 95-104 т.

21. Үгийн гарал зүй гэгч юу вэ? ШУА. № 4.1982. 48-50 т.

22. "Ард" хэмээх үгийн гарал./ШУА. № 1./,Өвөрмонгол 1983.

23. Монгол хэлний үйл үгийн байдал ба болцын тухай./Studia  mongolica6  Г.XII/20/.1985/1987. 171-176 т. /Ч.Пүрэвжалын хамт/

24. Монгол хэлний задгай үеийн хуулийн нэг жишээ. 21. б. /Монгол хэлний хоршоо үг, түүнтэй холбогдох зүйл./,УБ.1993. /Өвөрмонголд хэвлэгдсэн/.52-60 т.

25. Монгол хэлний өгүүлбэрийн гишүүдийн хоорондын харьцаа холбоо. /ХЗС.22-р боть./,1988. 12-16 т.

26. Монгол хэлний нийлмэл өгүүлбэрийн тухай асуудалд./СХ.№ 6./,1986. Өвөрмонголд хэвлэгдсэн

27. Холимог нийлмэл өгүүлбэрийн цөм бүтэц. / ШУА.№ 4 /,1987.

28. Энгийн ба нийлмэл өгүүлбэр./ СХ.№ 6/.1985. 41-45 т.

29. Монгол хэлний онцолсон авианы тухай. Монгол хэлний хоршоо үг, түүнтэй холбогдох зүйлс.УБ.1993. 61-68 т.

30. Монгол хэлний тэмдэг нэрийн харьцуулах ай. /МУИС-ийн ЭШБ. № 4/102.1990. 319-328 т.

31. Өгүүлбэрийн гишүүдийг тодчилох нь. /МУИС-ийн ЭШБ.№7/117/.УБ.1996.33-39 т.

32. Тогтвортой холбоо үгийг ангилах нь./СХУХ-ийн ЭШБ.№19.  Монгол хэлний хоршоо үг түүнтэй холбогдох зүйлс./,УБ.1993. 69-79 т.

33. Монгол хэлний хоршоо үгийг ангилах нь. Монгол хэлний хоршоо үг түүнтэй холбогдох зүйлс.УБ.1993. 1-12 т.

34. Монгол хэлний урт хос эгшгийн үүслийн учир. Монгол хэлний хоршоо үг түүнтэй холбогдох зүйлс.УБ.1993. 84-92 т.

35. Монгол хэлний  "metathes" -ийн нэгэн жишээ. /МУИС-ийн МСБ./,1991.

36. "Ёс"  хэмээх үгийн гарал. /МУИС-ийн МСБ/.1992.

37. Монгол хэлний тийн ялгалын утгыг ангилах нь. /МУИС-ийн МСБ. №1./.1991.

38. Монгол хэлний өгүүлбэрийн харьцуулах ба адилтгах нэгжийн тухай. "Орчин цагийн монгол хэлний энгийн өгүүлбэр".УБ.1993.

39. "Гурав, долоо, дөрөв" хэмээх үгийн гарал. /МУИС-ийн Эрдэм сонин./.1991.

40. "Хасар, Гэсэр, ёс" хэмээх үгийн гарал. /Нийслэлийн сонин бичиг/.УБ.1991,1992.

41. Монгол хэлний хоршоо үг авианы аргаар бүтэх нь. "Монгол хэлний хоршоо үг түүнтэй холбогдох зүйлс".УБ.1993. 80-83 т.

42. Уйгаржин монгол бичгийн урт хос эгшгийг тэмдэглэсэн нь. "Монгол хэлний авианы чөлөөт сэлгэцийн тухай".УБ.1992. 107-121 т. Ч.Жачингийн хамт.

43. "Өнчин" хэмээх үгийн гарал. /МУИС.ЭШБ.  №6/114/,УБ.1995. 16-24 т.

44. Монгол хэлний төлөөний үгийн гарал. /МУИС.ЭШБ.№4/110/.УБ.1995. 37-41 т.

45. "Нуган"  хэмээх үгийн гарал. /МУИС.ЭШБ.№5/113/.УБ.1995. 19-23 т.

46. Хориглох ба үгүйсгэх бүтээврүүд хэрхэн үүсэв? /МУИС.ЭШБ№5/113/.УБ.1995. 24-29 т.

47. Монгол хэлний нэрийн тийн ялгалын нөхцөлийн гарлын тухай асуудалд./МУИС.ЭШБ.№8/116/.УБ.1997. 3-20 т.

48. Монголчууд юмны өнгө зүсийг хэрхэн нэрлэж сурсан бэ? /МУИС.ЭШБ.№9/126/.УБ.1997. 8-21 т.

49. Эртний монгол үгийн бүтэц. /The word structure in Proto-Mongolian/ /Олон улсын монголч эрдэмтний VII  их хурал.//илтгэлүүдийн товчлол/.УБ.1997. 90 94 т.

50. Монгол хэлний үе задрах ёс. МИДС-ийн консорциум. /ЭШБ.№1/.1996. 41-46 т.

51. "u" эгшиг "k" гийгүүлэгчийг хурцалсан нь. /Улаанбаатар сонин танин мэдэхүйн дугаар. №182. 4-6 нүүр/.УБ.1996.

52. "Dayan, noyan, nayan" гурав. Монгол хэл шинжлэл. Г.IV/XXV/. /Дал сонин.№74./1998/.УБ.1997, 35-38 т.

53. "Гэр" хэмээх үгийн гарал. /УБИС.Монгол хэл шинжлэл. №2/.1998. 32-39 т.

54. "ku"  хэмээх баймжит утгалбарын гарал. /МУИС.ЭШБ.№10/122/.УБ.1997. 5-8 т.

55. Мөнгө мөнх хоёр./Үнэн.№86./,1996.08.13.

56. Эртний монгол хэлний оруулбар "-ng"  бүтээвэр./МУИС.МСДС.ЭШБ.№12/135/.УБ.1998. 17-44 т.

57. Монгол хэлний өгүүлбэр төгсгөхийн учир. /МУИС.МСДС.ЭШБ.№12/135/.УБ.1998. 45-72 т.

58. Т.Пагва бол эрдмийн их эрэлч мөн. /МУИС.МСДС.ЭШБ.№13/139/.УБ.1998.

59. Харьяалахын тийн ялгалын утгыг ангилах нь. /МУИС.МСДС.ЭШБ.№13/139/.УБ.1998. 59-90 т.

60. Монгол хэлний нэгжүүдийн харьцаа холбоо. /Монгол хэлний үг хэллэгийг ангилах нь/. /Гурван-Эрдэнэ БДС. ЭШБ.№2/.1998. 7-49 т.

61. Эртний монгол хэлний ja~ra  утгалбар сэлгэх нь.  Олон улсын эрдэм шинжилгээний ярилцах хурал.Өвөрмонгол 1998. 1-3 т.

62. Монгол хэлний нөхөцмөл "-в-чи" дагаврын гарал. /Монгол хэл шинжлэл. №27. 5-р боть/.УБ.1999. 71-88 т.

63. "М~Б0"   болон  "м" гэсэн авиа-утгалбарын гарал. /МСХ.1998.№1/. /Mogolcanin m ~b/ ve c ses Sememinin Kokeni Uzerine, Kok arastizmalar Cilt I, Sayi.2, (Cuz.1999). Утгын чуулган. УБ.2002. 205-207 т.

64. CV гэсэн илэрхийлбэр бүхий "эвдрэх бүтээх" утгат бүтээврийн тухай. Гар бичмэл,

65. "Б" хэмээх оруулбар утгалбар нь угтвар бүтээврийн бүрэлдэхүүнд багтсан нь. /МУИС.ЭШБ.XIY(151)/.УБ.1999. 36-39 т.

66. Холимог нийлмэл өгүүлбэрийн тухай. "Монгол хэл заах аргын зөвлөмж". YIII анги.УБ.1987. 6-28 т.

67. Монгол хэлэнд хамжин шүргэх гийгүүлэгч хэрхэн үүссэн бэ? /МУИС.ЭШБ. XYI боть/.2000. 51-71 т.

68. "Бурхан Халдун" гэдэг үгийн гарал бүтцийн онцлог. /Алтан аргамж. Vol,3/166/6 3/2000.2000. 124-131 т,

69. Монгол хэлний "-л/а.."  дагаврын гарал, утга. /УБИС.ЭШБ.МХШ.№4./,УБ.2001.

70. Эртний монгол хэлний түүхэн бүтээврийг шинжилсэн нь. /Багш Д.Чойжилсүрэнгийн хэдэн өгүүллийн тухай/. "Ардын багш Дагвын Чойжилсүрэн".УБ.2000. 60-68 т.

71. Сэлгэн зохицох ба цуван зохицох ёс. /Гурван-Эрдэнэ БДС. Сургалт-Эрдэм шинжилгээний бичиг. III/.УБ.2000.

72. Аристотелийн     ба  хэлний   дөрвөлийн    тухай. /Гурван-Эрдэнэ. БДС. Сургалт-Эрдэм шинжилгээний бичиг. III/.УБ.2000.

73. Монгол хэлний нөхөцмөл үндэс бүтэх нэг арга. /Алтанаргамж.Vol.464 /2001/.2001.

74. Нэрийн "н,г" нөхцөл бий юү? (1977)./Утгын чуулган/.УБ.2002. 192-204 т.

75. Яруу найрагчийн нэг увидас(1979). /Утгын чуулган/.УБ.2002. 198-207 т.

76. Эртний монгол хэлний  "-га~р.."  үе-утгалбар сэлгэх нь. (1997)./Утгын чуулган/.УБ.2002. 223-231 т.

77. Монгол хэлний хос эгшгийн бүрэлдэхүүний тухай. (2000)./Утгын чуулган/.УБ.2002. 113-129 т.

78. Монгол хэлний судлагдахуун ба судлах аргын харьцаа холбооны тухай. (2000). /Утгын чуулган/.УБ.2002. 130-145 т.

79. "Жангар" хэмээх үгсийн гарлын тухай асуудалд(2000). /Утгын чуулган/.УБ.2002. 146-148 т.

80. Сэлгэмэл "н~й" -гээр угтуулах нь. /Утгын чуулган/.УБ.2002. 149-151 т.

81. Монгол хэлний "-c/a.." дагаврын утга, гарлын тухай. (2000)./Утгын чуулган/.УБ.2002. 151-157 т.

82. Язгуур үйл үгийн утгаар ангилах нь.гар бичмэл,

83. Монгол хэлний тийн ялгалын учир.гар бичмэл,

84. Монгол хэлний хэлц нэгжүүдийн адил болох нь. Б.Идэрбаяр. "Мянган зүйр цэцэн үгийн англи орос монгол толь".УБ.2000. 1-9 т.

85. Монгол хэлний нэр ба үйл  нь нэгжүүдийн цөм болох тухай./МУИС.МХСС.ЭШБ.XYII боть/,УБ.2001.

86. "Нүд, ноднин" хоёр нь гарал нэгтэй болох тухай(2000). /Утгын чуулган/.УБ.2002. 188-191 т.

87. Монгол хэлний хоршоо үг, түүний онцлог. /Монгол хэлний хоршоо үгийн толь/.УБ.2001.

88. Ярианы хэлний ганцжиж утгажсан үгийн тухайд. /Монгол ярианы хэл/.УБ.1996. 16-27 т.

89. Монгол хэмээх нэрийн гарал. /Үнэн №81.1996.07.26/.1996.

90. Хүрд./Ил товчоо.№15. 1996/.1996.

91. Эвдрэх бүтэх утга./Таван ухаан №4/5. 1996/.1996.

92. Хэдрэг модны учир./Зохист аялгуу.№8/79.1999/.1999.

93. Эртний монгол хэлний үгийн язгуур нь CV  илэрхийлбэрээр илэрч "бүтэх, эвдрэх" утгатай болох нь.(1998)./Утгын чуулган/.УБ.2002. 3-70 т.

94. Орчин цагийн монгол хэлний нэрийн эцсийн "-н"-ийн тухай./Утгын чуулган/.УБ.2002. 71-92 т.

95. Академич Б.Ринчен түүхэн бүтээвэр судлаач мөн. /Утгын чуулган/.УБ.2002. 158-187 т.

96. "Га.." хэмээх үе-утгалбар./Утгын чуулган/.УБ.2002. 208-212 т.

97. -лжа/н.. хэмээх хэлц бүтээврийн утга, гарал. /Утгын чуулган/.УБ.2002. 223-231 т.

98. Үйлийн тийн ялгалыг нэрийн тийн ялгалтай харьцуулах нь. /Утгын чуулган/.УБ.2002. 232-240 т.

99. Хэвтээ ба босоо орон зайг эртний монгол хэлний баримтаар магадлах нь./Монгол иргэншлийн үлэмж өв/.УБ.2001. 102-107 т.

100. Кэмэ-, гэ- үйл үгийн гарлын утга хадгалагдах нь. /МУИС.ГХСС.ЭШБ. Боть 180.(2)/.УБ.2002. 3-21 т.

101. Өгүүлбэрийн гишүүдийн хамжих арга. /Монгол хэл шинжлэл/. VII боть.(XXIX).УБ.2002.

102. Эртний монгол хэлний анхдагч бүтээврийн утга. /Монгол судлалын мэдээлэл(Bulletin),№1/2002.УБ.2002.

103. Монгол хэлний нэр үйл нь нэгжүүдийн цөм болох тухай./Монгол судлалын ЭШБ.№19(193).2003/,УБ.2003.

104. Өгүүлбэрийн гүн бүтцийн гурван махбодийн тухай. "Үндэсний монгол судлал". №6.УБ.2005. 63-70-рт,

105. Монгол хэлний захын гишүүнийг ангилах нь. "Монгол судлал". (Mongolian studies) №18.2005. The Korean Association for Mongolian Studies. 43-69-рт,

106. Өгүүлбэрийг өгүүлбэрээр тодосгох нь. The 19th international Conference on Mongolian Studies.2005. The Korean Association for Mongolian Studies. 1-15-рт,

107. Монгол хэлний "da.." үе-утгалбарын салаа утга. МУИС.МХСС.Монгол судлал. 23-р боть.УБ.2004. 159-173-рт,

108. "irgen urgan"  ба "qoyar qogusun" хэмээх үгийн гарал. МУИС.Монгол судлал. XXIII боть (328).УБ.2004. 159-173-рт,

109. Хэлбэр ба утгын хөрвөл. Монгол судлал. МУИС, МХСС. XXIV боть.УБ.2005. 5-19-рт,

110. "Па ~ха ~са ~та.." гэсэн хураангуй үе-утгалбарыг төлөөний үгийн хийсвэрлэх чанар гэрчлэх нь. МУИС.Монгол судлал. XXI (220) боть.УБ.2003. 10-15-рт,

111. Монгол бичгийн "шүд, шилбэ, гэдэс" гурван учир. МУИС. МХСС. XXII боть (227).УБ.2004. 1-4-рт.

112. Монгол хэлний "ya.." үе-утгалбарын тухай. Монгол хэл шинжлэл VIII боть (XXX),УБ.2005.

113. Нэг хоршоо үг, түүний хувилбар, гарлын тухай. МУИС.МХСС.ЭШБ. XXV (248) боть.УБ.2005. 21-24-рт,

114. "-gsi" буюу "-si" дагаврын гарал ба утга. МУИС.МХСС.XXVI боть.УБ.2006. 19-21-рт,

115. Дүрслэх үг биеэ даасан ай болох нь.  -МУИС. ЭШБ. (Монгол судлал). 2007. Боть XXVII (285). ,УБ.2007. 23-42-р т.

116. Монгол хэлний тйин ялгалыг хэлбэр утга ба зогсонги хөдлөнги талаас үзэх нь. . -МУИС. ЭШБ. (Монгол судлал). 2008. Боть XXVIII (294).,УБ.2008. 8-25-р т.

117. Монгол хэлний "qasi-, basi-, masi-, asi, esi, ősi, isi-" зэрэг хоршмол үе-утгалбараас үүссэн үгс. . -МУИС. ЭШБ. (Монгол судлал). 2008. Боть XXIX (300). ,УБ.2008. 25-35-р т.

118. "сила-, шала-" хэмээх үгнээс "-или, -ала" хэмээх үг үүссэн нь. МУБИС.УБ.2007.  "Монгол судлалын чуулган", No4 (39). ,УБ.2007. 40-48-р т.

119. "uquriqu, čuquri"-aac "quča uquna" хүртэл. ШУА, ХЗХ, Монголын алтай судлаачдын холбоо. Altaica IV. 2007. (Хэвлэгдэж байгаа),УБ.2007.

120. Үгийн эхний гийгүүлэгч гээгдэхийг хоршоо үгийн гэрчээр батлах нь."Гурван-Эрдэнэ" дээд сургуулийн сургалт-эрдэм шинжилгээний бичиг. V боть.УБ.2007.

                                                            

V. ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ХЯЛБАРЧИЛСАН СУРТАЛЧИЛГААНЫ ӨГҮҮЛЭЛ

1. Хэлшинжлэлийн нэр томьёоны тайлбар.

1.Авиалбар.

2.Бүтээвэр.

3.Үглэвэр.

4.Өгүүлбэр.

5.Хэлний түвшин.

6.Хэл хэлэх хоёр.

7. Завсрын түвшинд.

8. "Утгалбарын тухай".     

9.Үг бүтээх ёс.  /Сурган хүмүүжүүлэгч сэтгүүл 1979 оны дугаарууд/.

10.Холбоо үг.

11.Бүтээврийн авиалбарзүй.

12.Хэлний түгээмэл  хууль.

13.Хэлний түвшдийн   харьцаа.

14.Айзам.

15.Онцолбор.

16.Авианы үг.

17.Үелбэр.

18.Сэлгэвэр.

19.Гишүүлбэр.

20.Нөхөцвөр.1979.

2. Зөв бичих чадвараа дээшлүүлье. /ШУА. Сэтгүүл. №4. 1982./,1982.

3. Сургалт хүмүүжлийн ажлын шинэчлэл.УБ.1989.

4. Үгийн өнгө буланг "Өнөөдөр". Сониноо 1997 оны IY сараас YIII сар хүртэл хугацаанд хөтөлсөн нь:

1.Эгшиглэгдсэн.

2.Өндөр биш явагддаг өвчин.

3.Ерөнхийлөгч Очирбатыг сонгох сонгуулийн сурталчилгаа гэе.

4.Англи хэл дээр орчуулах.

5.Гэрлэх харилах хоёр.

6.Цас борооны нөлөө.

7.Хэвтэх.

8.Галгалтад өртөв.

9.Монголдоо л нэг  номер  доо.

10. Ач холбогдол өгөх  гэдэг нь албархуу  хүний үг.

11. Фаактлах.

12. Юу ч үгүй.

13.Мөсний үзэгдэл.

14.Начка буюу Наагий.

15.Гэгээрлийн сайд.

16.Таалагдах бус таалах.

17.Гэрт амьдрах. 

18.Бөөр шээсний зам.

19.Хатиг идээлэх.

20.Туяагаар эмчлэх.

21.Ил галын эх үүсгүүр.

22.Хумснууд зузаарах.

23.Талбайгаа ногооруулах.

24.Гөлгөр царай авч  ирсэнгүй. 

25.Зэрэмдэглэн дурсах.

26.Кампани бол хам ажил, компани бол хам  нэгдэл.

26.Энэ утгаараа бол.

27.Тохиолдолд.

28.Погооныг нь хуу  татлаа.

29.Тоглолт орж ирэх.

30."-д". Олширсон уршиг.

31.Хагаралт цууралт бус  хагарах, цуурах.

33.Хөгжмийн завсарлага.

34.Харьцах.

35.Порпорцио алддаггүй.

36.Аягүй гоё.

37.Авилгалын хууль.

38.Туулын гол бус, туул гол.

39.Өндөр ба улаан халууралт.

40. Нэг мухар олгой.

41.Өвдөлт үүсэх.

42.Алах талах.

43.Ээжүүд.

44."-лт,л".,"Өнөөдөр" сонин. 1997-IY-YIII сар.

 

VI. ЗААХ АРГЫН ӨГҮҮЛЛҮҮД, СУРГАЛТЫН ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН

1. Монгол хэлний хичээлээр асуудал шийдвэрлүүлэн сургах зарим  асуудал. / Сурган   хүмүүжүүлэх   уншлага.  1973.

103 х.х./. / Хөвсгөл аймгийн     сурганы    кабинетээс хэвлүүлжээ/.1973.

2. Зөв бичүүлж сургах асуудалд/СХ. Сэтгүүл. №4. 1969/.1969.

3. Зөв бичих дүрмийн мэдлэгийг боловсронгуй болгох./Эмхтгэл 1981./,1981. 86-98 т.

4. Зөв бичгийн алдааны зарим нэг шалтгаан. /СХ.сэтгүүл. №6. 1972/.1972. 84-88 т.

5. Монгол хэлний хичээлээр сурагчдын диалектик сэтгэхүйг хэрхэн хөгжүүлэх вэ? /СХ.сэтгүүл.№1/.1981. 39-47 т.

6. Монгол хэлний хичээлээр сурагчдад коммунист хүмүүжил олгох нь./Дунд сургуулийн ахлах ангид хэл бичгийн  хичээл заах арга/.1982. 3-28 т.

7. Зөв бичих чадварыг дээшлүүлэх асуудалд./СХУХ-ийн ЭШБ.№12.1984. Монгол хэлний багш нарт зөвлөгөө. №12.1985./.1984, 1985. 95-103 т,

28-37 т.

8. Монгол хэлний авиа заах тухай./Боловсролын шинэтгэсэн агуулгыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж/.1984. 0.6  х.х.

9. Монгол хэлний холимог нийлмэл өгүүлбэрийг заах нь./Дунд сургуулийн 8-р ангид монгол хэл заах зөвлөмж/.1987. 3.5 х.х. 3-6, 28-69 т.

10. Зөв бичих дүрмийг заах нь./Зөвлөмж/.1985. 1.0 х.х.

11. Монгол хэлний хичээлийн зарим тулгуур бичиглэл. /Багш нарт зориулав/.УБ.1989. 0.5 х.х.

12. Монгол хэлний үзүүлэн I анги.УБ.1987. 9.3 х.х. С.Дэжээхүүгийн хамт

13. Монгол бичгийн эгшгээр /гэдэс ацгаар/ холбох ба жийрэглэх ёс./Багш нарт зориулав/.УБ.1989. 1.0 х.х.

14. Монгол хэлний үзүүлэн II анги. .  

15. Монгол хэлний үзүүлэн.III анги.УБ.1989. 3 х.х.

16. Монгол хэлний хичээлийн сургалтын хэрэглэгдэхүүн. III анги.УБ.1990.

17. Үзүүлэн хэрэглэх зөвлөмж./Багш нарт зориулав/.УБ.1989. 0.3 х.х.

18.      

1."Үүл" хэмээх сэдвээр эх хэлнийхээ зүй тогтлыг  ярилцъя. /Сурлага Y-X  анги 1998. №1 /сонинд/.1998.

2."Үүл" хэмээх үгийн гарал./Сурлага X анги. 1998. №1/.1998.

3. Дараах өгүүлбэрийг хэлзүйн үндэс нөхцөлөөр салган тайлбарлана./Сурлага YI  анги. 1998.№2/.1998.

4.Үгийн утгыг задлан тайлбарлах нь. /Сурлага Y анги.1998.№2/.1998.

5.Бороо цасны учир./Сурлага YII анги.1998. №2/.1998.

6.Сар./Сурлага YII анги 1998.№2/.1998.

7.Сар, Үүл./ Сурлага YII анги 1998.№2/,1998.

8."Гэ" үйл үг. /Сурлага IX анги 1998.№2/.1998,

9.Ертөнцийн гурван их саналтан. /Сурлага Y анги 1998.№3/.1998.

10.Тогоруу. /Сурлага YI анги 1998.№3/.1998.

11.Цогцолбор. /Сурлага YII анги 1998.№3/.1998.

12.Нэрлэгдэхүүн./ Сурлага YIII анги 1998.№3/.1998.

13.Сарьсан багваахай. /Сурлага IX  анги 1998.№3/.1998.

14.Эхийн тухай. /Сурлага X анги 1998.№3/.1998.

15.Үг өгүүлбэр тайлбарлах нь. /Сурлага Y анги  1999.№1/.1999.

16.Адилтгасан нэрлэхүүний тухай. /Сурлага YI  анги 1999.№1/.1999.

17.Үгийн утга салаалах нь. . /Сурлага YII  анги 1999.№1/.1999.

18.Өгүүлбэрийн санаа. /Сурлага YIII  анги 1999.№1/.1999.

19.Хэлний нэгжүүдийн харьцаа. /Сурлага IX  анги 1999.№1/.1999.

20.Хэлний нэгжүүдийн түгээмэл шинж. /Сурлага X  анги 1999.№1/.1999.

21.Эхийн бүтэц.  /Сурлага Y анги 1999.№2/.1999.

22.Цогцолборыг бүтээх нь. . /Сурлага YI  анги 1999.№2/.1999.

23.Эхийн холбоц./Төлөөний үгээр /хураан холбох нь/. /Сурлага YII  анги 1999.№2/.1999.

24.Эхийн холбоц./Хэлбэрийн нэг бүтцийг утга санаагаар ондоошуулах нь/. . /Сурлага YIII  анги 1999.№2/.1999.

25.Эхийн холбоц./Хэлбэрийн нэг бүтцийг утга санаагаар ондоошуулах нь/. . /Сурлага IX  анги 1999.№2/.1999.

26.Эхийн холбоц. /Цогцолборыг үг, нөхцөлөөр холбох нь/. /Сурлага X  анги 1999.№2/.1999.

27.Эхийн үйл явдал./Эхийн цуваа бүтэц/. /Сурлага Y анги 1999.№3/.1999.

28.Тэмдэг  нэрийн утгыг ангилах нь. /Сурлага YI анги 1999.№3/.1999.

29.Эхийн өгүүлэгдэхүүн ба өгүүлэмж. /Сурлага YIII анги 1999.№3/.1999.

30.Үгийн утга эсрэгцэх нь. . /Сурлага Y анги 1999.№4/.1999.

31.Эсрэг утгат үгийг ангилах нь. /Сурлага YI  анги 1999.№4/.1999.

32.Өгүүлбэрийн цөм бүт цийг хувиргах нь. /Сурлага YII анги 1999.№4/.1999.

33.Цогцолбор ба өгүүлбэрийн өгүүлэгдэхүүн өгүүлэхүүн  хоёр. /Сурлага YIII  анги 1999.№4/. 1999.

34.Уран зохиолын эх, түүний онцлог.  /Сурлага IX анги 1999.№4/.1999.

35.Эхийн холбоцыг ангилах нь.  /Сурлага  X  анги  1999.№4/.1999.

36.Уран зохиолын эх, түүний онцлог. /Сурлага  IX  анги 1999.№5/.1999.

37.Тогтвортой ба хэлц нэгжүүд.  /Сурлага YIII  анги 1999.№5/.1999.

38.Цөм өгүүлбэр, түүний нийлэмж. /Сурлага YII анги 1999.№5/.1999.

39.Аливааг адилтган тэмдэг нэрээр тодорхойлох нь. /Сурлага YI  анги 1999.№5/.1999.

40.Балархай эгшгийн үүрэг. /Сурлага Y анги 1999.№5/.1999.

41.Зөв сонгоно  уу./сорил/. /Сурлага IX  анги 1999.№6/.1999.

42.Зөв сонгоно  уу./сорил/. /Сурлага YIII  анги 1999.№6/.1999.

43.Нийлмэл өгүүлбэрийн зааг дахь хэлзүйн хийсвэрлэл. /Сурлага YII  анги 1999.№6/.1999.

44.Зөв бичих үндэс ба тайлагдал дүрэм. /Сурлага Y анги 1999.№6/.1999.

45.Найруулгын алдаа, түүнийг засах нь.  /Сурлага YII  анги 1999.№7/.1999.

46.Найруулгын гэмийг засах нь. /Сурлага YIII  анги 1999.№7/.1999.

47.Найруулах эрдэмд суралцах нь. /Сурлага IX   анги 1999.№7/.1999.

48.Найруулгын алдааг засах нь. /Сурлага X  анги 1999.№7/.1999.

49.Найруулгын алдаа гэмийг ангилах нь. /Сурлага YII  анги 1999.№9/.1999.

50.Найруулах эрдэмд суралцах нь. /Сурлага YIII  анги 1999.№9/.1999.

51.Найруулгын төрөл зүйл хэдэн янз байдаг вэ? /Сурлага IX  анги 1999.№9/.1999.

52.Найруулан бичих төрөл зүйл. /Сурлага YII  анги 1999.№8/.1999.

53.Найруулгын төрөл, түүний учир.  /Сурлага IX  анги 1999.№8/.1999.

54.Эх үг хоёр. /Сурлага YII анги 2000.№1/.2000.

55.Эхийг хэрхэн ухаарах вэ? /Сурлага IX  анги 2000.№1/.2000.

56.Эхийн найруулгыг задлан шинжлэх нь. /Сурлага X  анги 2000.№1/.2000.

57.Монгол хэлний цөм өгүүлбэрийг бүтээгч гол гишүүд. /Сурлага YII анги 2000.№2/.2000.

58.Цөм өгүүлбэрийг жинхэнэ нэрээр дэлгэрүүлэх нь. /Сурлага YIII  анги 2000.№2/.2000.

59.Цөм өгүүлбэрийг тэмдэг нэрээр дэлгэрүүлэх нь. /Сурлага YII  анги 2000.№3/.2000.

60.Үгийн утга салаалах нь./Сурлага YIII  анги 2000.№3/.2000.

61.Найруулах эрдэм авьяас болон найруулах алдаа гэмийн учир шалтгаан. /Сурлага IX  анги 2000.№3/.2000.

62.Монгол хэлний дүрслэх ур мяагийн жишээ. /Сурлага X  анги 2000.№3/.2000.

63.Салаа утгатай шууд бус дэлгэрүүлэгч гишүүн. /Сурлага YII  анги 2000.№4/.2000.

64.Тогтвортой нэгжүүд. /Сурлага YIII  анги 2000.№4/. .  

65."Зохист аялгууны толь"-д найруулах гэмийг ангилан өгүүлсэн нь./Сурлага IX  анги 2000.№4/.2000.

66.Монгол хэлбичгийн олимпиадын сэдвээс. /Сурлага YIII  анги 2000.№5/.2000.

67.Цөм өгүүлбэрийг  тооны нэрээр дэлгэрүүлэх нь. /Сурлага YII  анги 2000.№5/.2000.

68.Найруулгын алдаа хэрхэн бий болдог вэ? /Сурлага IX анги 2000.№6/.2000.

69.Найруулгын нуршмал алдаа. /Сурлага YIII  анги 2000.№6/.2000.

19. Монгол хэлний хөтөлбөрийг боловсронгуй болгоход. ,Шинжлэх ухаан, амьдрал. №1. 1988.

20. Монгол  хэл   бичгийн  сургалтыг   шинэчлэх  чиг хандлага./Монгол хэл, уран зохиолын хичээлийн  технологийн шинэчлэл./,УБ.2000. 14-28 т.

21. Төлөөний үгийн учир./Зохист аялгуу/.1999.

70.Ертөнцийн гурван шар./ /Сурлага III  анги 2002.№3/.2002.

71.Миний найз. /Сурлага  IY  анги 2002.№3/. .  

72.Миний найз./Сурлага  Y  анги 2002.№3/.2002.

73.Миний сайн найзууд. /Сурлага  YI  анги 2002.№3/.2002.

74.Миний найз. /Сурлага  YII  анги 2002.№3/.2002.

75.Ганган хул. /Сурлага  YIII  анги 2002.№3/.2002.

76.Ертөнцийн гурван муухай. /Сурлага  IY  анги  2002.№4/.2002.

77.Морь. /Сурлага  Y  анги 2002.№1/.2002.

78.Морь. /Сурлага  YI  анги 2002.№1/. .  

79.Адуу. /Сурлага  YII  анги 2002.№1/.2002.

80.Мод. /Сурлага  III  анги 2002.№2/.2002.

81.Мод. /Сурлага  IY  анги 2002.№2 /.2002.

82.Үер. /Сурлага  Y  анги 2002.№2/.2002.

83.Элс. /Сурлага  YI  анги 2002.№2/.2002.

84.Эхийн найруулга. /Сурлага  YIII  анги 2002.№2/.2002.

85.Найруулах эрдэм, утгад шүтнэ. /Сурлага  YIII  анги 2001.№8/.2001.

86.Үзэгний сав./Сурлага  YI  анги 2001.№3/.2001.

87.Үзэгний сав. /Сурлага  III  анги 2001.№8/.2001.

88.Үзэгний сав. /Сурлага  IY  анги 2001.№8/.2001.

89.Үзэгний сав. /Сурлага   Y  анги 2001.№5/.2001.

90.Ааруул. /Сурлага  III  анги 2001.№9/.2001.

91.Ааруул. /Сурлага  IY  анги 2001.№9/.2001.

92.Ааруул. /Сурлага  Y  анги 2001.№9/.2001.

93.Таргийн ааруул. /Сурлага  YI  анги 2001.№9/.2001.

94.Үзэгний сав. /Сурлага  YII  анги 2001.№9/.2001.

95.Ааруул. /Сурлага  YIII  анги 2001.№9/.2001.

96.Ном. /Сурлага  III  анги 2002.№4/.2002.

97.Ном. /Сурлага  IY  анги 2002.№4/.2002.

98.Ном. /Сурлага  Y  анги 2002.№4/.2002.

99.Ном. /Сурлага  YI  анги 2002.№4/.2002.

100.Сурагчийн зохион бичлэг./Сурлага  YII  анги  2002.№4/.2002.

101.Сурагчийн зохион бичлэг./Сурлага  YIII  анги 2002.№4/.2002.

102.Ном. /Сурлага  Y-VIII  анги 2002.№27/.2002.

103.Ном. /Сурлага  I-IY  анги 2002.№27/.2002.

104.Ном. /Сурлага  Y-VIII  анги 2002.№26/.2002.

105.Ном. /Сурлага  I-IY  анги 2002.№26/.2002.

106.Ном. /Сурлага  YII  анги 2002.№25/.2002.

107.Ном. /Сурлага  YIII  анги 2002.№25/.2002.

108.Хувцас (Сурлага.I-IV анги.2003.№4(37)),2003.

109. Хувцас (Сурлага.I-IV анги.2003.№8(41)),2003.

110. Үзэг (Сурлага.I-IV анги.2003.№4(37)),2003.

111. Үзэг (Сурлага.I-IV анги.2003.№4(37)),2003.

112.Тулгуур ба түлхүүр нэгжийн тухай (Сурлага.2003.№4(37), 2003.

113.Тоочих найруулбарын тухай.(Сурлага.2003.№6(39),2003.

114.Тоочих найруулбарын тухай.(Сурлага.2003.№8(41),2003.

115.Эргэцүүлэмж. (Сурлага.2003.№10(43),2003.

116.Эргэцүүлэмж. (Сурлага.2003.№12(45),2003.

22. Монгол хэл бичгийн сургалтыг шинэчлэх чиг хандлага "Монгол хэл, уран зохиолын хичээлийн технологийн шинэчлэл",2000. 14-28-рт,

23. ЕБС-ийн монгол хэл, уран зохиолын хичээлийг интеграцчилах боломж. "Монгол хэл бичиг". I боть.2005. 104-114-рт,

24. Эх хэлээ судлах ба эзэмших тухай. "Монгол хэлний өгүүлбэр судлал" (2005),2005, 390-424-рт,

 

 VII. ХЯНАН ТОХИОЛДУУЛСАН БҮТЭЭЛ

1. Б.Цэвэгжав, Ц.Дэжээхүү, Г.Лхаахүү. "Монгол хэл" /1-р ангид  үзнэ/.1985,1989. 7 х.х.

2. Б.Цэвэгжав, Х.Өлзийханд,П.Батчулуун, Б.Бадамханд "Монгол хэл" /2-р ангид үзнэ/.1985,1989. 12.5 х.х.

3. Д.Цэрэндагва, Ц.Цэцэгмаа, Д.Батбаяр "Монгол хэл" /3-р ангид үзнэ/.1985,1989. 8 х.х.

4. Б.Цэвэгжав, Ц.Дэжээхүү, Г.Лхаахүү "Монгол хэл" /1-р анги/.УБ.1988. 5 х.х.

5. Б.Цэвэгжав, Х.Өлзийханд, С.Бадамханд, П.Батчулуун "Монгол хэл"  /2-р анги/,УБ.1989. 8 х.х.

6. Ш.Барайшир. Өгүүлбэр. /Оюутанд зориулсан гарын авлага/.1979. 1.5 х.х.

7. Д.Төмөртогоо. Монгол хэлний урт эгшгийн гарал. /Оюутанд зориулсан гарын авлага/.1980. 1.5 х.х.

8. Ж.Санжаа. Монгол хэлний гийгүүлэгч авианы тогтолцоо./Оюутанд зориулсан гарын авлага/.1986. 1.5 х.х.

9. Ш.Гаадамба, Б.Цэрэндулам. Сургах цээж бичгийн эх .УБ.1987. 5 х.х.

10. Ч.Жачин, Д.Цэнд. Уран уншлага.УБ.1989. 4 х.х.

11. Монгол хэл, уран зохиолын багш нарт  тусламж. №2.УБ.1988. 3 х.х.

12. "В.А.Сухомлинскийн зохиолоос авсан ишлэлүүд" .УБ.1988. 3.5 х.х. Д.Ринчендорж эмхтгэв

13. Д.Ринчендорж. Монгол бичиг эхлэн суралцагчдад тусламж.УБ.1988. 1 х.х.

14. Монгол ярианы хэл,УБ.1996. 7.1 х.х.

15. Э.Равдан. Бүтэц хэл шинжлэл.УБ.1998.2000. 174-180 т.

16. Б.Пүрэв-Очир, З.Гулираанз Монгол хэлний өгүүлбэрзүйн онол-практикийн зарим асуудал. II дэвтэр.УБ.1993. 87 т.

17. Л.Олзвой. Эх үг хоёр.УБ.2000. 2 х.х.

18. Ө.Цэндсүрэн, Г.Батсүх. Монгол хэлний хичээлээр бодит чадвараа хөгжүүлэх нь.УБ.2000. 6.5 х.х.

19. Д.Дорлиг, Довдон  Монгол хэл / 4-р анги /,УБ.1990. 6 х.х.

20. Л.Олзвой. Сурагчдаар эх зохиолгож сургах нь.УБ.1998. 24 т.

21. Д.Бадамдорж. Орчин цагийн монгол хэлний утга судлалын үндэс.УБ.1997. 214 т.

22. М.Ууганбаяр. Монголын нууц товчооны зарим үг хэллэгийн тайлбар.УБ.1996. 199 т.

23. Ш.Оюунцэцэг, Д.Өлзийбаяр, М.Жаргалсайхан, Г.Батсүх. Монгол хэл /Суурь боловсролын дүйцсэн сурах бичиг/,Уб.2001. 161 т.

24. Э.Равдан. Хэлшинжлэлийн түүхийн товчоон,УБ.2002. 305 т.

25. Э.Равдан. Хэлшинжлэлийн түүхийн товчоон. Нэмэн өргөтгөсөн II дахь хэвлэл.УБ.2005. 245 т.

26. Э.Равдан.  Орчин цагийн хэл шинжлэлийн түүхийн үүд,УБ.2006. 193 т.

27. Л.Болд. Монгол хэлний зөв бичих зүйн толь.УБ.2003. 594 т.

28. Ө.Цэндсүрэн, Б.Цасанчимэг, С.Амаржаргал, Д.Алтанцог, Д.Батсүрэн Монгол хэл-8. ,УБ. 2007. 200 т.

29. Ш.Оюунцэцэг, Б.Чимгээ, Л.Олзвой Монгол хэл-5. 2007. 148 т.УБ.2007. 148 т.

30. Д.Бадамдорж, Ц. Оюун Монгол хэл-11. Уб. 2006. 212 т.УБ. 2006. 212 т.

31. Ч.Жачин, Янсүрэн Монгол хэл-1. Уб. 2006.УБ. 2006.

32. Ц.Оюун Монгол хэл-11 (Багшийн ном). Уб. 2006. 115 т,УБ. 2006. 115 т,

33. Монгол хэлний дэлгэрэнгүй тайлбар толь. 1-5 боть. Уб. 2008.  (шүүмж бичсэн),УБ. 2008,

34. Б.Идэрбаяр Монгол хэлний төсөөт үг. Уб. 2005. 87 т.УБ. 2005.87 т.

35. Б.Чимгээ, Д.Оюун, Д.Алтанцог Монгол хэлний гарын авлага. Уб. 2008. 127 т.Уб. 2008. 127 т.

                                                         

VIII. ХУРАЛД ТАВЬСАН, ХЭЛЭЛЦҮҮЛСЭН ИЛТГЭЛ

1. Орчин цагийн монгол хэлний нэрийн эцсийн "н"-ийн  тухай  асуудалд. /Их дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний хурал.1979.12.04./,1979.

2. Өнөөгийн утга зохиолын хэлний балархай эгшгийн байрын тухай асуудалд./УБДС-ийн эрдэм шинжилгээний хурал. 1973./,1973.

3. Некоторые варианты дифтонгов в монгольских языках. /ЗХУ-ын Эрхүү хотын их сургуулийн эрдэм шинжилгээний хурал. 1981./,1981.

4. Орчин цагийн монгол хэлний хос эгшгийн дуудлагын нормыг тогтоох асуудалд.  /УБДС-ийн ЭШ-ний хурал. 1984/.1984.

5. Монгол хэлний онцолсон авиа, түүний хэлбэржилт. /УБДС-ийн эрдэм шинжилгээний хурал. 1986./,1986.

6. Өгүүлбэрийн гишүүдийн тодчилох нь. МУИС-ийн ЭШХ.1987/.1987.

7. Хоршоо үгийг ангилах тухай асуудалд. /УБДС-ийн ЭШХ.1989/.1989.

8. Тэмдэг нэрийн харьцуулах ай./МУИС-ийн ЭШХ.1989/.1989.

9. "Ёс" хэмээх үгийн гарал ./Залуу монголч эрдэмтдийн зуны семинар.1991/.1991.

10. Монгол хэлний тийн ялгалын утгыг ангилах нь. /МУИС.ЭШХ.1991/.1991.

11. Монгол хэлний энгийн өгүүлбэрийн тухай. /ШУА-ийн хэл  зохиолын хүрээлэнгийн ЭШХ.1990/.1990.

12. Монгол хэлний нийлмэл өгүүлбэрийн утга зүйн ангиллын тухай асуудалд. /МУИС-ийн ЭШХ-д тавьсан илтгэл.1992/.1992.

13. "Ki-na"  хэмээх үгийн холбоо сүлбээ. /МУИС-ийн МСХ-ийн ЭШ-ний хурал.1992/.1992.

14. Монгол хэлний төлөөний үгийн гарал. /МУИС-ийн МСХ-ийн ЭШ-ний хурал. 1993/.1993.

15. Kol koser, gar gajar  /МУИС-ийн МСХ-ийн дэргэдэх их семинар.1994/.1994.

16. "Ujeku" хэмээх үгийн гарал. /МУИС-ийн МСХ-ийн дэргэдэх их семинар. 1995/.1995.

17. Монгол хэлний нөхцөмөл үндэс бүтэх арга./МУИС-ийн МСДС-ийн дэргэдэх их семинар. 1996/.1996.

18. Монгол хэлний "da" бүтээврийн гарал, түүний хийсвэрлэх нь./МУИС-ийн нэгдсэн их семинар. 1995/.1995.

19. Эртний монгол хэлний үгийн бүтэц, түүний онцлог./Олон улсын монголч Эрдэмтдийн YII их хурал. /,УБ.1997.

20. Монгол хэлний тийн ялгалын учир. /МУИС.МСС.Эрдэм шинжилгээний намрын хурал.1999/.1999.

21. Монгол хэлний үйл үгийг утгаар ангилах нь. /МУИС.МСС.Эрдэм шинжилгээний хаврын хурал. 2000/.2000.

22. Өгүүлбэр хувиргах үндсэн аргууд. /МУИС.МСС.Их семинар.2000.05.04./,2000.

23. Академич Б.Ринчен бол түүхэн бүтээвэр судлаач мөн./Академич Б.Ринчений Мэндэлсний 95 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал. 2000.12.27. УБИС./,2000.

24. Эртний моногл хэлний "-га~ра.." үе-утгалбар сэлгэх нь./Олон улсын эрдэм шинжилгээний ярилцах хурал. Хөх хот.1998/.Хөх хот.1998.

25. Ярианы хэлний ганцжиж утгажсан үгийн утхайд монгол ярианы хэлний онцлог, заах аргын асуудлууд. /Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ.1995.08.25-26./,УБ.1995.

26. Монгол хэлний сул баймжит бүтээвэр түүний ангилал, Монгол хятад хэлний судалгаа хийгээд заан сургалтын олон улсын эрдэм шинжилгээний ярилцах хурал.Бээжин. 2005. VIII сар.

27. Өгүүлбэрийн гүн бүтцийн гурван махбодийн тухай. Дундад улсын монгол судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний ярилцах хурал.Хөх хот. 2005. III сар.

28. Монгол хэлний захын гишүүнийг ангилах нь. - "Монгол судлал" (Mongolian studies), The Korean Association for Mongolian Studies No18, 2005, 43-69-р т.Сөүл 2005, 43-69-р т.

29. Өгүүлбэрийг өгүүлбэрээр товчлох нь. -"Монгол судлал"(Mongolian studies), The Korean Association for Mongolian Studies No19, 2005, 1-15-р т ,Сөүл 2005, 1-15-р т

                                      

IX. ДЭД ЭРДЭМТНИЙ БА ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ГОРИЛСОН БҮТЭЭЛД  БИЧСЭН  ШҮҮМЖҮҮД

1. Ж.Санжаа. Орчин цагийн монгол хэлний гийгүүлэгч авианы тогтолцоо./Дэд эрдэмтний зэрэг горилсон бүтээл.1990/.1990.

2. Э.Пүрэвжав. Монгол хэл ярианы соёлын зарим асуудал./Дэд эрдэмтний зэрэг горилсон бүтээл.1993/.1993.

3. Р.Батаахүү.Өнөөгийн монгол хэлний эсрэг үгийн бүтэц, үүрэг, утгын/Дэд эрдэмтний зэрэг горилсон бүтээл.1990/.1990.

4. Б.Батмөнх. Орчин цагийн моногл утга зохиолын хэлэн дэх утгазүйн тодруулах айн тогтолцоо./Дэд эрдэмтний зэрэг горилсон бүтээл.1992/.1992.

5. Ким Ки Сонь.Алтайн өвөг хэлний үндэслэл ба солонгос монгол хэлний харилцаа./Хэлшинжлэлийн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан нэг сэдэвт зохиол. УБ.1994/.УБ.1994.

6. Ю.Мөнх-Амгалан. Монгол хэлний баймжийн ай, түүний тогтолцооны онцлог.Хэлшинжлэлийн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан нэг сэдэвт зохиол.УБ.1997.

7. Д.Цэрэнпил.Орчин цагийн монгол хэлний харьцаа заах бүтээврийн бүтэц, үүргийн тогтолцоо, онцлог. /Хэл шинжлэлийн  ухааны дэд докторын зэрэг хамгаалсан нэг сэдэвт зохиол/.УБ.1997.

8. Ц.Өнөрбаян.Орчин цагийн монгол хэлний хэлзүйн үгийн тогтолцоо./Хэл бичгийн ухааны доктор(Sc.D)-ын зэрэг горилсон бүтээл. Албан ёсны шүүмжлэгч/.УБ.1998.

9. Ким Ги Сонь.Орчин цагийн монгол хэлний  үйл үгийн цаг, түүний тогтолцоо./Хэл бичгийн ухааны доктор(Sc.D)-ын зэрэг горилсон бүтээл. УБ.1998. /Албан ёсны шүүмжлэгч/.УБ.1998.

10. Ж.Санжаа.Монгол хэл аялгуунуудын авианы хувирлын түгээмэл   зүй     тогтол./ Хэл    бичгийн     ухааны доктор-(Sc.D)-ын   бүтээл/.УБ.1998.

11. Б.Пүрэв-Очир. Орчин цагийн монгол хэлний өгүүлбэрийн шинэлэг талаас үзэх нь./Хэл шинжлэлийн ухааны доктор(Sc.D)-ын зэрэг горилсон бүтээл. УБ.1999/./Албан ёсны шүүмжлэгч/. УБ.1999.

12. Г.Буяннэмэх. Франц хэлний авиа зүйг монгол хүнд заах аргын зарим асуудал./Сурган хүмүүжүүлэх ухааны философийн докторын зэрэг горилсон бүтээл. /Албан ёсны удирдагч/,УБ.1999.

13. О.Самбуудорж. Монгол хэлний ойрд аялгууны авиалбарын тогтолцоо. /Хэлшинжлэлийн ухааны дэд докторын зэрэг хамгаалсан нэг сэдэвт зохиол/.УБ.1998.

14. Ө.Мөнхдолгор. Монгол хэлэн дэх өгүүлбэр зүйн  зэрэгцсэн нэгжүүдийг ерөнхийлөн товчлох арга, хэрэглүүрийн тогтолцоо./Хэл бичгийн доктор (Ph.D.)-ын зэрэг горилсон бүтээл. /Албан ёсны шүүмжлэгч/.УБ.2001.

15. Д.Бадамдорж. Монгол хэлний утга зүйн шаталсан тогтолцоо./Хэл шинжлэлийн ухааны доктор(Sc.D)-ын зэрэг горилсон бүтээл././Албан ёсны зөвлөгч/.УБ.2002.

16. Сон Ый Минь. Монгол солонгос өвөг хэлний тогтолцоот харилцааны судалгаа(Хэл шинжлэлийн ухааны доктор(Sc.D)-ын зэрэг горилсон бүтээл.(Албан ёсны шүүмжлэгч),УБ.2001.

17. Г.Даваажав Заимствованные из европейских языков слова в монгольском языке и их специфика (Хэл бичгийн доктор(Ph.D)-ын зэрэг горилсон бүтээл). Албан ёсны шүүмжлэгч,УБ.2002.

18. М.Саруул-Эрдэнэ. Монгол хэлний нөхцөл бүтээврийн үг зүйн түүхэн хувьсал(Хэл бичгийн доктор(Ph.D)-ын зэрэг горилсон бүтээл)(Албан ёсны шүүмжлэгч),УБ.2001.

19. З.Ганболд Орчин цагийн монгол хэлний тодотгол гишүүний утга найруулгын онцлог ,УБ.2004.

20. С.Долгор Монгол япон хэлний авиа дуурайх үгийн харьцуулсан судалгаа,УБ.2005.

21. Д.Батцогт Ш.Лувсанвандангийн авиа авиалбар зүйн судалгааны чиг хандлага,УБ.2006.

22. Т.Саранчимэг Монгол хэлний гийгүүлэгч авиан тогтолцоо ба хувьсал,УБ.2007.

23. Г.Цэрэнчимэд Монгол хэлний эхийн найруулга дахь эсрэгцэл түүний онцлог ,УБ.2008.

 

 

 

     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Сүүлд шинэчлэгдсэн ( 2009 оны 4-р сарын 14, Мягмар гариг, 16:10 )
 
МУИС, Монгол хэл соёлын сургууль © 2010
screen, submit link,add url
high quality watches replica watch price quality imitation watches replica LV imitation handbag replique louis vuitton replique prada sac replique prada sacs balenciaga imitation sacs copie orologi top cb review best product review Clickbank Product Reviews Best CB Review User Reviews of Digital Products Ishbv.com | Product Reviews Easy Tips