Нүүр Тэнхимүүд Монгол хэл шинжлэлийн тэнхим Бүрэлдэхүүн

Бүрэлдэхүүн

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Хэвлэх И-мэйл
2008 оны 11-р сарын 12, Лхагва гариг, 18:51
Гарчиг
Ю. Мөнх-Амгалан
Page #
Бүх хуудас

 

Овог нэр:
Юмжир Мөнх-Амгалан
Төгссөн сургууль:
МУИС, Хэл бичгийн факультет
Мэргэжил:
Монгол хэл, уран зохиолын багш
Эрдмийн зэрэг, цол:
Хэлбичгийн шинжлэх ухааны доктор, дэд профессор
Албан тушаал:
Монгол хэлшинжлэлийн тэнхимийн багш
Шагнал:
1998   Шинжлэх ухааны тэргүүний ажилтан
2005   Боловсролын тэргүүний ажилтан  
Ажилласан байдал:
1979-1981   МУИС, Хэл бичгийн факультетад цагийн багш
1981-1985   МУИС, Хэл бичгийн факультетад багш
1985-1988   БНЭУ, Ж. Неругийн их сургуульд урилгын профессор
1988-1997   МУИС, МСС, Монгол хэл шинжлэлийн тэнхимд багш
1997-2001   МУИС, МСС, Монгол хэл шинжлэлийн тэнхимийн эрхлэгч
2001-2004   АНУ, Индиана Их сургуульд урилгын профессор
2004-2005   МУИС, МХСС, Монгол хэл шинжлэлийн тэнхимд багш
2005-2009   МУИС, МХСС, Монгол хэл шинжлэлийн тэнхимийн эрхлэгч
2009-одоо БНСУ, Данкүг Их сургуульд урилгын профессор
Судалгааны чиглэл:
Монгол хэлний баймжийн ай
Утга судлал
 
Заадаг хичээл:
Хэл шинжлэлийн түүх
Ерөнхий хэл шинжлэл
Хэлнүүдийн нийтлэг шинж
Зэрэгцүүлсэн хэл шинжлэл
Орчин цагийн монгол хэл
 
Холбоо барих:

 

 


 

А. Боловсролын болон эрдмийн зэрэг горилж хамгаалсан

нэг сэдэвт зохиол - 3

 1. Орчин цагийн монгол хэлний тийн ялгалын утгазүйн харьцаа. Дипломын ажил. (Монгол улсын боловсролын өнөөгийн шаталсан тогтолцооны хэлшинжлэлийн ухааны магистрын зэрэг горилсон дипломын зохиолтой дүйцнэ). Удирдсан багш: Академич Ш.Лувсанвандан; дэд эрдэмтэн, доцент Б.Рагчаа. Шүүмжлэгч багш Ж.Баянсан. Уб., 1979.06.18. 70 тал. (4.3 хх).
 2. Орчин цагийн монгол хэлний таамаглах баймж чанар. Хэл шинжлэлийн ухааны дэд доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилсон зохиол. Эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч: хэлбичгийн шинжлэх ухааны доктор Ц.Цэдэндамба. Албан ёсны шүүмжлэгч: хэлбичгийн шинжлэх ухааны доктор, профессор С.Галсан; дэд доктор, дэд профессор Б.Пүрэв-Очир. Уб.,1993.09.03. 171 тал. (7 хх). [УННС].
 3. Орчин цагийн монгол хэлний баймжийн ай. Хэл бичгийн шинжлэх ухааны доктор (Sc.D)-ын зэрэг горилсон зохиол. Эрдэм шинжилгээний ажлын зөвлөх: хэлбичгийн шинжлэх ухааны доктор Л.Болд. Албан ёсны шүүмжлэгч: хэлбичгийн шинжлэх ухааны доктор, профессор Б.Чулуундорж; хэлбичгийн шинжлэх ухааны доктор, профессор С.Мөөмөө; философийн шинжлэх ухааны доктор, профессор, академич С.Норовсамбуу, Уб.,1997.05.23. 252 тал. (15.75 хх). [УННС].

 

Б. Ном, сурах бичиг, ганц сэдэвт зохиол, хамтын бүтээл  - 16

 

 1. (1980) Ю.Мөнх-Амгалан, Ж.Баянсан, Ц.Сүхбаатар. Хэлний шинжлэлийн удиртгал. (Дасгалын хураамж). Уб., Холбооны сургалтын төвийн хэвлэх тасаг. 2 хх. 50 тал.
 2. (1984) С.Мөөмөө, Ю.Мөнх-Амгалан. Орчин үеийн монгол хэл аялгуу. Уб., ШУА-ийн хэвлэх үйлдвэр. 21.75 хх. 345 тал.
 3. (1984) Ю.Мөнх-Амгалан. К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И.Ленин хэлний тухай.  (Дээж бичиг). Удиртгал, тайлбар бичиж хэвлэлд бэлтгэсэн. Ю.Мөнх-Амгалан. Уб., ДТБУХ-ы хэвлэлийн товчоо. 3.5 хх. 80 тал.
 4. (1990) Sü.Mömö, Yü.Möngke-amuγulang. Orčin  üy-e-yin mongγol kele ayalγu. Öbör mongγol-un arad-un keblel-ün qoriy-a. Kökeqota. 528 tal-a.
 5. (1993) Ю.Мөнх-Амгалан. Предположительная модальность в современном монгольском языке. У-Б., МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр. 23 тал.
 6. (1995) Ю.Мөнх-Амгалан, Ч.Батсүрэн. Монгол бичиг өөрөө сурах. Уб., МУИС- ийн хэвлэх үйлдвэр. 2.5 хх. 80 тал.
 7. (1995) Б.Пүрэв-Очир, Ю.Мөнх-Амгалан, З.Гулираанз. Монгол хэлний энгийн өгүүлбэр, эхийн онол-практикийн зарим асуудал. III дэвтэр. Уб., Багш нарын мэргэшил дээшлүүлэх институтийн хэвлэх үйлдвэр. 10 хх. (Гурав. Монгол хэлний өгүүлбэрийн баймж чанарын гол тогтолцоо). 77-119 дэх тал. 2.8 хх.
 8. (1996) Ю.Мөнх-Амгалан. Орчин цагийн монгол хэлний баймжийн ай. Анхны хэвлэл. Уб., Шинжлэх ухааны хэвлэлийн "Эрдэм" компани. 16.4 хх. 260 тал.
 9. (1997)  Ю.Мөнх-Амгалан. Категория  модальности в современном монгольском языке. У-Б., МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр. 52 тал.
 10. (1998) Ю.Мөнх-Амгалан. Орчин цагийн монгол хэлний баймжийн ай. Нэмэн засварласан хоёрдахь хэвлэл. Уб., МОНЦАМЭ Агентлагийн хэвлэх үйлдвэр. ISBN:99929-951-2-2. 23.1 хх. 370 тал.
 11. (1999) Ц.Өнөрбаян, Ю.Мөнх-Амгалан, Я.Цэрэндаваа, Д.Оюун, Ж.Оюунцэцэг, Д.Үзмэнчимэг, А.Энхтуяа. Тестийн эмхэтгэл. № 2. ЕБС төгсөгчдөд тусламж. Уб., "Өнгөт хэвлэл" ХК. 1 хх. 18-30  дахь тал.
 12. (1999) Ц.Өнөрбаян, Ю.Мөнх-Амгалан, Я.Цэрэндаваа, С.Батмөнх, С.Оюун, Ж.Оюунцэцэг. Тестийн эмхэтгэл. № 3. ЕБС төгсөгчдөд тусламж. Уб., "Өнгөт хэвлэл" ХК. 1 хх. 5-15 дахь тал.
 13. (2002) Ю.Мөнх-Амгалан, М.Кунай. Монгол улсын их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичгийн номзүйн бүртгэл. (1977-2001). Хоёрдугаар дэвтэр. Уб., МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр. ISBN: 99929-5-685-2. 220 тал.
 14. (2010) Ю.Мөнх-Амгалан, М.Кунай. Монгол улсын их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичгийн номзүйн бүртгэл. (2002-2008). Гуравдугаар дэвтэр. Уб., УИХ-ын Тамгын газрын хэвлэх үйлдвэр. 19.25 хх. 308 тал.
 15. (2013) Ю.Мөнх-Амгалан. Монгол хэлний асуух төлөөний үг. Уб., 115 тал
 16. (2014) Ю.Мөнх-Амгалан, Кан Шин. Орчин цагийн монгол хэлний бүтээвэр судлал. Уб., "Соёмбо принтинг" ХХК-д хэвлэв. Цаасны хэмжээ B5. 32.83 х.х. 394 тал. ISBN 978-99962-2-699-1. Ю.Мөнх-Амгалан. Орчин цагийн монгол хэлний баймжийн ай. Нэмэн өргөтгөсөн гуравдахь хэвлэл. (хэвлэлд).

Ю.Мөнх-Амгалан. Хэлний утга, үүрэг, хэрэглээ.  

Ю.Мөнх-Амгалан. Монгол хэлбичгийн зарим асуудал.

Ю.Мөнх-Амгалан нар. Монгол бичиг өөрөө сурах ном.

Ю.Мөнх-Амгалан нар. Монгол бичгийн хялбар сурах бичиг.

Ю.Мөнх-Амгалан нар. Монгол хүний дохионы хэл.

Ю.Мөнх-Амгалан. Амьтны хэл.

Ю.Мөнх-Амгалан. Монгол хэлээр орчуулагдсан америкийн уран зохиолын тойм.

Yu.Munkh-Amgalan. Bibliography of Mongolian Studies in India.

 

В. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл  - 102

 

 1. (1984) Монгол хэлэн дэх хүний сэтгэлийн байдал заасан синтаксемийн тухай. (Б.Чулуундоржийн хамт). - "Сурган хүмүүжүүлэгч" сэтгүүл.  № 5. 51-53 дахь тал.
 2. (1984) Ф.Энгельс ба хэл шинжлэлийн зарим асуудал. - "Шинжлэх ухаан амьдрал" сэтгүүл. № 2 (252). 65-66 дахь тал.
 3. (1984) Эмчийн хэл ярианы соёлын тухай. (Б.Болдсайханы хамт). - "Анагаах ухаан" сэтгүүл. № 3. 24-26 дахь тал. 
 4. (1984) В.И.Ленин хэлний соёлын тухай. - "Соёл урлаг" сэтгүүл. №2. 59-62 дахь тал.
 5. (1985) Амьтдын хоорондын дохиоллын зарим асуудалд. (Ц.Хайдавын хамт). - "Ардын эмнэлгийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл". № 7. 101-109 дэх тал.
 6. (1985) Orčin  üy-e-yin mongγol kele ayalγu. (Sü. Mömö-yin qamtu). Öbör mongγol-un Silinγool ayimaγ -un mongγol kele bičig-un ajil-un komis. - "Oyun tülkigür". № 3. (Yerüngkei 32 duγar). 5-18 daki tal-a.
 7. (1986) Mongγol kelen-ü nutuγ-un ayalγun-u sudulul-un toiymu. Ürgüljilel.1. (Sü. Mömö-yin qamtu). Öbör mongγol-un Silinγool ayimaγ-un mongγol kele bičig-ün ajil-un komis. - "Oyun tülkigür". Nemelte sedkül. (Yerüngkei 36 duγar). 1-33 daki tal-a.
 8. (1988) Indian Bibliography on Mongolia. - Perspectives on Mongolia. Edited by R.C.Sharma. Republic of India. New Delhi: Seema Publications. pp.171-207.
 9. (1988) Монгол судлалын талаарх Энэтхэгийн ном зүйн товч бүртгэл. - "Монголын судлалын мэдээлэл". ОУМСХ. № 1. 55-61 дэх тал. (англи хэлээр).
 10. (1992) Энэтхэгт хэвлэгдсэн монгол судлалын ном зүйн тойм. - "Дэлхийн монгол судлал". ОУМСХ.  № 1, 2 (9,10). 84-88 дахь тал.
 11. (1992) Хүний сэтгэлийн байдлыг ярианаас нь танихын учир. - "Шинжлэх ухаан амьдрал" сэтгүүл. № 4 (303). 27-30 дахь тал.
 12. (1993) Монгол хэлний баймж утга бүхий дагавар. - "Ерөнхий боловсрол" сэтгүүл. № 1(3). 27-33 дахь тал.
 13. (1995) Баймжийн айн утга зүйн асуудалд. - "Эрдэм шинжилгээний бичиг". МУҮИС. Монголын судлалын хүрээлэн. (МСХ). № 4 (110). 62-71 дэх тал.
 14. (1995) Ш.Лувсанвандан монгол хэл, аялгууг ангилан судалсан нь. - "ШУА-ийн мэдээ". № 2 (136).19-26 дахь тал. - Шадавын Лувсанвандан. Бүтээлийн чуулган. XI боть.  Ш.Лувсанвандан судлал. Эрхлэн хэвлүүлсэн Ж.Баянсан, Д.Заяабаатар. Эмхтгэж, хэвлэлд бэлтгэсэн Э.Пүрэвжав, Ю.Мөнх-Амгалан.  Уб., 2010. 163-171 дэх тал.
 15. (1995) Монгол хэлний үнэн магадлалт баймж чанар. - "Эрдэм шинжилгээний бичиг". МУҮИС. МСХ. № 5 (113). 43-50 дахь тал.
 16. (1995) Монгол хэлний бололцоот баймж чанар. - "ШУА-ийн мэдээ". № 3 (137). 30-42 дахь тал.
 17. (1995) Монгол хэлний зайлшгүй баймж чанар. - "ШУА-ийн мэдээ". № 4 (138). 63-76 дахь тал.
 18. (1995) Монгол хэлний бодит баймж чанар. - "Эрдэм шинжилгээний бичиг". МУҮИС. МСХ. № 6 (114). 28-38 дахь тал.
 19. (1996) Монгол хэлний таамаглах баймж чанар. - "ШУА-ийн мэдээ". № 1 (139). 16-33 дахь тал.
 20. (1996) Монгол хэлний "ЮМ" гэдэг үгийн үүрэг-утгазүйн онцлог. - "Монгол ярианы хэл". Уб., 28-52 дахь тал.
 21. (1996) Moнгол хэлний үнэлэх баймж чанар. - "Монгол ярианы хэл". Уб., 53-76 дахь тал.
 22. (1996) Монгол хэлний бодит баймж чанар илэрхийлэх оруулбар хэлбэрүүд. - "Эрдэм шинжилгээний бичиг". МУИС. МСХ. № 7 (117). 54-65 дахь тал.
 23. (1996) Монгол хэлний үнэн магадлалгүй баймж чанар. - "ШУА-ийн мэдээ".  № 3 (141). 71-76 дахь тал.
 24. (1996) Монгол хэлний хүсэх баймж чанар. - "ШУА-ийн мэдээ".  № 4 (142). 60-66 дахь тал.
 25. (1997) Монгол хэлний үгүйсгэх баймж чанар. - "Эрдэм шинжилгээний бичиг". МУИС. Монгол судлалын дээд сургууль (МСДС). № 8 (122). 53-67 дахь тал.
 26. (1997) Монгол хэлний захиран хүсэх баймж чанар. - "ШУА-ийн мэдээ".  № 1 (143). 61-71 дахь тал.
 27. (1997) Монгол хэлэнд далд санаа илэрхийлэх зарим өвөрмөц арга. - "ШУА-ийн мэдээ". № 2 (144). 72-79 дахь  тал.
 28. (1997) Орчин цагийн монгол хэлний баймжийн айн судлалын товч тойм. (1831-1997). -  "ШУА-ийн мэдээ".  № 3 (145). 46-67 дахь  тал.
 29. (1997) Орчин цагийн монгол хэлний баймжийн айн төвийн тогтолцоо. - "Эрдэм шинжилгээний бичиг". МУИС. МСДС. №  9 (126). 62-70 дахь тал.  
 30. (1997) Монгол хэлний төвийн баймж утгыг тогтолцооны онолын үүднээс авч үзэх нь. - "Эрдэм шинжилгээний бичиг". МУИС. МСДС. № 10 (122). 5 6-61 дэх тал.
 31. (1997) Монголын уран зохиол Энэтхэгт. - "Монголын судлалын мэдээлэл". ОУМСХ.  № 1(19). 80-85 дахь тал.
 32. (1997) Semantic features of the modal category in Modern Mongolian. - "Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences". № 4 (146). рр. 45-63.
 33. (1998) Орчин цагийн монгол хэлний баймжийн айн тогтолцоо. - "Эрдэм шинжилгээний бичиг". МУИС. МСДС. № 12 (135).180-195 дахь тал.
 34. (1998) Монгол хэлний өгүүлбэрийн захын бүтэц. - "Эрдэм шинжилгээний бичиг". МУИС. МСДС.  № 12 (135).196-201 дэх тал.
 35. (1998) T.Пагва монгол хэлний баймж утгыг судалсан нь. - "Эрдэм шинжилгээний бичиг". МУИС. МСДС.  № 13 (139). 209-215 дахь тал.
 36. (1998) Тест боловсруулахад дээд сургуулийн мэргэжлийн салбаруудын харилцан адилгүй түвшинг тооцох нь. (Н.Бэгз, Б.Туяа, Л.Уранцэцэг нарын хамт). - "Мэдлэгийн түвшин суралцах чадварын тестийн тухай". Уб., 43-44 дэх тал.
 37. (1998) Орчин цагийн монгол хэлний баймжийн айн захын тогтолцоо. - "Алтан аргамж". МУИС. ОУХДС. Vol. 2. 107-117 дахь тал.
 38. (1999) Монгол хэлний АЛГА гэдэг үгийн үүрэг-утгазүйн онцлог. - "Эрдэм шинжилгээний бичиг". МУИС. Монгол судлалын сургууль (МСС). № 14 (151). 43-48 дахь тал.
 39. (1999) Монгол хэлний дохионы хэлийг ангилах тухай асуудалд. - "Эрдэм шинжилгээний бичиг". Орхон дээд сургууль. № 2. 49-64 дэх тал.
 40. (1999) Д.Чойжилсүрэн багшийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн тухай. - Ардын багш Дагвын Чойжилсүрэн. (Мэндэлсний нь 90 жилийн ойд зориулав). Эмхэтгэсэн Ш.Чоймаа, Ю.Мөнх-Амгалан. Уб., 47-59 дэх тал.
 41. (2000) Хууль зүйн эхэд баймж чанар илрэх нь. (Х.Сувдын хамт). МУИС. МСС. - "Монголын судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг". № 15 (153). 29-39 дэх тал.
 42. (2000) Монгол хэлний дохионы хэлийг ангилах тухай асуудалд. - "Монголын судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг". МУИС. МСС. № 16 (160). 42-50 дахь тал.
 43. (2000) Өгүүлбэрзүй. (Сорил). - "Сорил-2000". Уб., 122-128 дахь тал. - "Сорилго- 2003". (Монгол хэл-уран зохиол-монгол бичиг). Уб., 2003. 189-199 дэх тал. -"Сорил-2005". Уб., 15-23 дахь тал.
 44. (2000) Indian literature in Mongolia. - India and Mongolia: Spiritual Neighbours. Republic of India. New Delhi:Himala Publishers. рр.150-157.
 45. (2000) Mongolian literature in India. - India and Mongolia: Spiritual Neighbours. Republic of India. New Delhi:Himala Publishers. рр.158-163.
 46. (2001) Ш.Лувсанвандан багшийн нэгэн өгүүллийн нэг өгүүлбэрийн тухайд. - "Монголын судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг". МУИС. МХСС. № 18 (178). 21-25 дахь тал. - Ш.Лувсанвандан судлал. XI боть. Эрхлэн хэвлүүлсэн Ж.Баянсан, Д.Заяабаатар. Эмхтгэж, хэвлэлд бэлтгэсэн Э.Пүрэвжав, Ю.Мөнх-Амгалан.  Уб., 2010. 193-198 дахь тал.
 47. (2002) Literary exchanges between Mongolia and India. - India and East Asia: Culture and Society. Republic of India. New Delhi:Shipra. рр.164-170. Visit the website at: www.vedamsbooks.com
 48. (2002) Предположительная модальность в современном монгольском языке. - "Эрдэм шинжилгээний бичиг". Орхон их сургууль. № 3. 73-88 дахь тал.
 49. (2002) Academician Ts. Khaidaw - Innovator of Тraditional Mongolian Мedicine. (with co-author G.Tsend-Ayush).  - Ayur Vijnana: A Periodical on Indo-Tibetan and аllied мedical сultures. International Trust for Traditional Medicine. ITTM. Republic of India. Kalimpong., Vol. 8. Special Issue on Traditional  Mongolian Medicine.  рр. 40-44. Visit the website at: www.kreisels.com/ittm
 50. (2002) American literature in Mongolia. - Mongolian Studies. Journal of the Mongolia Society. Volume XXV. Bloomington, Indiana, USA. pp. 31-58.
 51. (2002) American literature in Mongolia. - The Ninth Annual Central Eurasian Studies Conference, Indiana University, Bloomington, Indiana, USA, pp. 21-22.
 52. (2003) Центральная система категорий модальности в современном монгольском языке. - "Монголын судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг". МУИС. МХСС. № 19 (193). 76-90 дэх тал.
 53. (2003) И.Я.Шмидтээс монгол хэлний баймж утгыг ангилсан тухайд. -"Монголын судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг". МУИС. МХСС. № 20 (194). 67-71 дэх тал.
 54. (2003) Edgar Allan Poe in Mongolia.  - "The Edgar Allan Poe Review".  Fall 2003. Volume IV. Number 2. Fogelsville: Penn State Berks-Lehigh Valley College. Pennsylvania. USA. рр. 87-92. Visit the website at: www2.Iv.psu.edu/PSA/EAPRfall2003.pdf
 55. (2003) Jack London's Works Translated into Mongolian and Published or Prepared for Print in Mongolia. - THE CALL. The Magazine of the Jack London Society. Fall/Winter 2003. Vol. XIV. no.2. USA. рр. 8-9.
 56. (2003) "Moнголын нууц товчоо"-ны холбогдолт бүтээл Энэтхэгт. - "Монголын судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг". МУИС. МХСС. № 21 (220). 149-155 дахь тал.
 57. (2004) The Modal Category of Modern Mongolian. - Monggolhak 몽골학 (Mongolian Studies). Journal of The Korean Association for Mongolian Studies. Republic of Korea. Seoul.Vol.16. рр.157-185.
 58. (2004) James Fenimore Cooper in Mongolia. - The James Fenimore Cooper Society Newsletter. Vol. XV, No.1 (Whole No. 41), April 2004. USA. рр. 3-4.
 59. (2004) List of Jack London's Works to be Translated into Mongolian and Published or Prepared for Print in Mongolia.  - Mongol Survey. A Publication of The Mongolia Society. Issue Number14, Summer-Fall 2004. Bloomington, Indiana. USA. рр.17-19.
 60. (2004) American literature in Mongolian Textbooks. - Mongolian Studies. Journal of the Mongolia Society. Volume XXVI. Bloomington. Indiana, USA. 2003/04. рр.11-22.
 61. (2004) Эргэлзэх баймж чанарын судалгааны товч тойм. (С.Оюунгэрэлийн хамт). - "Эрдэм шинжилгээний бичиг". МУШУТИС. Хүмүүнлэгийн ухааны сургууль. Салбар. Философи соёл судлал. № 4. 60-65 дахь тал.
 62. (2004) "Монголын нууц товчоо" Энэтхэгт. - "Эрдэм шинжилгээний бичиг". Соёл-Эрдэм дээд сургууль. № 6. 113-120 дахь тал.
 63. (2005) Mark Twain's presence in Mongolia. - Elmira 2005: The Fifth International  Conference on the State of Mark Twain Studies. Elmira College. Center for Mark Twain Studies. Elmira., New York, USA. p. 29.
 64. (2005) Монгол ярианы хэлний  өгүүлбэрийн бүтэц, хэв шинж. - 18th International Conference on Mongolian Studies, Seoul, The Korean Association for Mongolian Studies, Republic of  Korea. Seoul. pp. 55-78. 
 65. (2005) Монгол ярианы хэлний өгүүлбэрийн бүтэц, хэв шинж. - Monggolhak  몽골학 (Mongolian Studies). Journal of  The Korean Association for  Mongolian Studies. Republic of Korea. Seoul. Vol.18. pp. 95-114.
 66. (2005) "Der Akademiker Tsend Haidav - Erneuerer der traditionellen  mongolischen Medizin", (with G. Tsend-Ayuush). - Die Traditionelle Mongolische Medizin, Mannheim: SCHUESSLEX, Bundesrepublik Deutschland (Federal Republic of Germany). pp. 42-49. Visit the website at: www.kreisels.com/ittm.
 67. (2005) O.M. Koвалевскийн бүтээлд баймж утга тусгагдсан нь. - "Эрдэм шинжилгээний бичиг". Орхон их сургууль. № 6. 30-32 дахь тал.
 68. (2005) Moнгол хэлний ЯА- язгуурт зарим төлөөний үгийн үүрэг-утгазүйн онцлог. - Monggolhak 몽골학 (Mongolian Studies). Journal of The Korean Association for Mongolian Studies. Republic of Korea. Seoul. Vol.19. pp.1-37.
 69. (2006) Moнгол хэлний ЮУ хэмээх асуух төлөөний үгийн үүрэг-утгазүйн онцлог. - Monggolhak 몽골학 (Mongolian Studies). Journal of The Korean Association for Mongolian Studies. Republic of Korea. Seoul. Vol. 20. pp.1-22.
 70. (2006) Орхон их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичгээр нийтэлсэн бүтээлийн бүртгэл (1998-2006). - "Эрдэм шинжилгээний бичиг". Орхон их сургууль. № 7. 80-100 дахь тал.    
 71. (2006) Хэн, ямар сэдвээр, хэзээ, хаана? (Б.Пүрэв-Очир, Ц.Өнөрбаян, З.Гулираанз нарын хамт). - "Эрдэм шинжилгээний бичиг". Монгол улсын боловсролын их сургууль. Гадаад хэлний сургууль. 157-174 дэх тал.
 72. (2006) "Монголын нууц товчоо"-ны cida-, yada- гэдэг үйл үгийн тухай.  - The 9th International Congress of Mongolists Devoted to the 800th Anniversary of the Yeke Mongol Ulus, Organized under the Patronage of N. Enkhbayar, President of Mongolia. - "Илтгэлийн товчлол" (Summaries of Congress Papers). Ulaanbaatar. p. 107
 73. (2006) Монгол хэлний ХАА-язгуурт асуух төлөөний үгийн үүрэг-утгазүйн онцлог. - 21st International Conference on Mongolian Studies, The Korean Association for Mongolian Studies, Ulaanbaatar, Mongolia, pp. 3/103-11/103.
 74. (2006) Moнгол хэлний ХАА- язгуурт асуух төлөөний үгийн үүрэг-утгазүйн онцлог. - Monggolhak 몽골학 (Mongolian Studies). Journal of The Korean Association for Mongolian Studies. Republic of Korea. Seoul. 2006. 8. Vol. 21. pp. 67-77.
 75. (2006) Moнгол хэлний АЛЬ хэмээх асуух төлөөний үгийн үүрэг-утгазүйн онцлог. - "Монголын судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг". МУИС. МХСС. No. 26 (226). 75-83 дахь тал.
 76. (2007) Literary Links between India and Mongolia: Some Perspectives. (with G.Galbayar). 2-Day International Seminar MONGOLIA IN THE TWENTY FIRST CENTURY", Central Asian Studies Programme, Centre for South, Central, Southeast Asian & Southwest Pacific Studies, School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, Republic of India. New Delhi. pp. 17-18.
 77. (2007) Moнгол хэлний ХЭ- язгуурт асуух төлөөний үгийн үүрэг-утгазүйн онцлог. - "Эрдэм шинжилгээний бичиг". Орхон их сургууль. № 8. 8-27 дахь тал.
 78. (2007) Хэн, ямар сэдвээр, хэзээ, хаана? (Хэлшинжлэлийн ухаанаар эрдмийн зэрэг хамгаалсан эрдэмтэд). (Б.Пүрэв-Очир, Ц.Өнөрбаян, З.Гулираанз нарын хамт). - "Монгол судлалын чуулган". Монгол улсын боловсролын их сургууль. Монгол судлалын сургууль. VII боть. № 1(37). 243-256 дахь тал.
 79. (2007) Mongγol kümün-ü dokiyan-u kele-yi anggilaqu tuqai asaγudal-dur. - "Erdem šinjilegen-ü sedkül". Baraγun qoyitu ündüsüten-ü yeke surγaγuli. 2007/1. № 39. 18-25 daki tal-a.
 80. (2007) I.Ya.Smit-eče mongγol kelen-ü bayimji udq-a-yi anggilaγsan tuqai-dur. - "Erdem šinjilegen-ü sedkül". Ulaγanqada-yin degedü surγaγuli. 2007/1. № 86. 5-8 daki tal-a. 
 81. (2007) List of Some American Authors' Works that Have Been Translated into Mongolian and Published in Mongolia (I). - "Mongol Survey". A Publication of The Mongolia Society. Issue Number 19, Winter-Spring 2007. Bloomington, Indiana. USA. рр. 20-22.
 82. (2007) "Монголын нууц товчоо" - ны  cida-, yada- гэдэг баймж үйл үгийн тухай. - "Mongolica". An International Annual of Mongol Studies. Vol. 20 (41). Уб., 2007. 114-127 дахь тал.   
 83. (2007) Монгол хэл, соёлын сургуулийн эрдэм судлал. (Г.Галбаярын хамт). - "Монгол улсын их сургуулийн эрдэм судлал". (1942-2007). Уб., МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр. 41-66 дахь тал. 
 84. (2007) On the Lexicon of Mongolian Khamnigan Mongol: Brief notes from 2006 fieldwork. (with co-author Andrew Shimunek). - "Acta Mongolica". МУИС. Монгол судлалын төв. Volume 7 (291). 29-44 дэх тал.
 85. (2008) Moнгол хэлний ХЭ- язгуурт асуух төлөөний үгийн үүрэг-утгазүйн онцлог. - "Монгол судлал". МУИС. МХСС. No. 27 (285). 56-69 дэх тал.       
 86. (2008) Д.Чойжилсүрэн багшийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн тухай нэмэн өгүүлэх нь. - "Монгол судлал". МУИС. МХСС. No. 28  (294). 63-76 дахь тал.
 87. (2008) Д.Маамын "Өндөр Сүхээ гуай" өгүүллэгийн утга санаанаас ажиглагдсан зарим зүйл. (Г.Галбаярын хамт). - "Монгол судлал". МУИС. МХСС. No. 29  (300). 193-202 дахь тал.
 88. (2009) Профессор, доктор С.Мөөмөөгийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн тухай. (Ё.Жанчивын хамт). - С.Мөөмөө Хэл шинжлэлийн онол, хэрэглээ. Уб., "АДМОН" компани. 2009. iii-xxviii+364 тал. ISBN: 978-99929-0-780-0. ix-xv дахь тал.
 89. (2009) Цагдаагийн Академийн нэгдүгээр дамжааны сонсогч, оюутны бичсэн зохион бичлэгт хийсэн судалгаа. (Ж.Заанхүү, Л.Батбаяр нарын хамт).  - "Эрдэм шинжилгээний бичиг". Цагдаагийн Академи. № 20. Уб., 2009. 7-37 дахь тал.
 90. (2009) A Survey of American Literature in Mongolia and its Place in Mongolian Education. - Reading Series. Student's book. Compiled by D.Otgontuya, J.Tserendejid and A.Sukhmaa. Edited by David Lambert. Ulaanbaatar:BITPRESS Co.Ltd. pp. 72-97.
 91. (2009) List of Some American Authors' Works that Have Been Translated into Mongolian and Published in Mongolia (II). - "Mongol Survey". A Publication of The Mongolia Society. Issue Number 22, Bloomington, Indiana. USA. рр. 16-17.
 92. (2009) К вопросу о центральной системе категории модальности в современном монгольском языке. - "Эрдэм шинжилгээний бичиг". Орхон их сургууль. № 10. 22-43 дахь тал.
 93. (2009) "Ус" гэдэг үгийг олон хэлнээ нэрлэсэн тухайд. (Н.Хажидсүрэнгийн хамт). - "Эрдэм шинжилгээний бичиг". Орхон их сургууль. № 10. 54-65 дахь тал. 
 94. (2010) List of Some American Writers' Works that Have Been Translated into Mongolian and Published in Mongolia (III). -Mongol Survey. A Publication of The Mongolia Society. Issue Number 23, Bloomington, Indiana. USA. рр. 13-16.
 95. (2010) Хэл судлалын нэгэн шинэ хандлага. 21 세 기 신 아 시 아 학 의  방 향 모 색. БНСУ. Данкүг их сургуулийн монгол судлалын хүрээлэн. Олон улсын эрдэм шинжилгээний 3-р хурал. Улаанбаатар., 132-138 дахь тал.
 96. (2010) Links between Indian and Mongolian Literature: Some Perspectives. (with co- author G.Galbayar). - MONGOLIA in the 21st Century. Society, Culture and International Relations. Republic of India. New Delhi: Pentagon Press. pp.132-138.
 97. (2010) Монгол үлгэр дэх морины өнгө зүсний онцлог. (Г.Галбаярын хамт). - The Journal of Northern Cultures Studies. 제1권 제2호 / 2010년7월. Institute of Northern Cultures. Dankook University. Republic of Korea. Seoul., pp. 123-151. ISSN: 2093-0399.
 98. (2010) Академич Ш.Лувсанвандан захирах хүсэх төлөвийн талаар судалсан нь. (М.Отгонбаярын хамт). - "Эрдэм шинжилгээний бичиг". Орхон их сургууль. № 11. 48-54 дэх тал.
 99. (2010) К вопросу о периферийной системе категории модальности в современном монгольском языке. - "Эрдэм шинжилгээний бичиг". Орхон их сургууль. № 11. 121-149 дэх тал.
 100. (2013) Монгол адууны явдал заасан үг хэллэг. (Б.Оюунцэцэгийн хамт). - "Mongolian Survey". Institute for Mongolian Studies. Dankook University. Republic of Korea. 2013.  No. 03. pp. 102-113 дахь тал.
 101. (2013) Mark Twain's Presence in Mongolia. - "Эрдэм шинжилгээний бичиг". Орхон их сургууль. № 13. 20-34 дэх тал.
 102. (2013) Д.Намдагийн намтар, уран бүтээлийг ЕБС-д зааж байгаа нь. (Б.Оюунцэцэгийн хамт). - "Боловсрол судлал". Боловсролын хүрээлэн. № 10 (98). 51-57 дахь тал.

-Монголоор яригч харь үндэстний хэлний зарим онцлог. (Хятад хэлний жишээгээр). (Б.Номин-Эрдэнийн хамт).

-Монголчуудын анагаах ухааны мэдлэгийг хэлний баримтаар мөшгөх нь. (Т.Норгимын хамт).

-МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг, түүнд хэвлэгдсэн өгүүлэлд хийсэн зарим ажиглалт. (Б.Оюунцэцэгийн хамт).

-ОИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг, түүнд хэвлэгдсэн өгүүлэлд хийсэн зарим ажиглалт. (М.Отгонбаяр, Б.Оюунцэцэг нарын хамт).

-Хэл судлалын нэгэн шинэ хандлага.

-Teaching Jack London in Mongolia.

-List of Some American Writers' Works that Have Been Translated into Mongolian and Published in Mongolia (IV).

-List of Some American Writers' Works that Have Been Translated into Mongolian and Published in Mongolia (V).

-Т.Норбугийн зохиол бүтээлээс эшилсэн тухайд.

-Т.Пагбын зохиол бүтээлээс эшилсэн тухайд.

-Д.Чойжилсүрэнгийн зохиол бүтээлээс эшилсэн тухайд.

-Я.Шаарийбуугийн зохиол бүтээлээс эшилсэн тухайд.

 

Г. Сурталчилгааны өгүүлэл  - 21

 

 1. (1980) Из истории монгольской  письменности. - "Новости Монголии" сонин. 1980.2.22. № 16 (6362).
 2. (1980) Колоничлох бодлогын нэг илрэл. (Д.Баярхүүгийн хамт). - "Хөдөлмөр" сонин. 1980.11.18. № 128.
 3. (1988) Topics on Mongolian language and Literature. - Encyclopaedia of Wolrld Literature. Edited by Dr. L.Vimala. The State Institite of Encyclopaedic Publications. Trivandrum. Kerala. Rebublic of India.
 4. (1989) "Монголын нууц товчоо" Энэтхэгт. - "Утга зохиол урлаг" сонин. 1990.3.30. № 14 (1748).
 5. (1990) МНТ-ны шинэ судалгаа. - "Арга билиг" сонин. № 5.
 6. (1995) Шавь нь дэлхийгээр түгсэн эрдэмтэн (Ш.Лувсанвандангийн мэндэлсний 85 жилийн ойд). (Ч.Батсүрэнгийн хамт). - "Ардын эрх" сонин. № 15 (974). -Ш.Лувсанвандан судлал. XI боть. Эрхлэн хэвлүүлсэн Ж.Баянсан, Д.Заяабаатар. Эмхтгэж, хэвлэлд бэлтгэсэн Э.Пүрэвжав, Ю.Мөнх-Амгалан.  Уб., 2010.  25-27 дахь тал.
 7. (1997) Хэн, хэзээ, хаана, ямар сэдвээр... - "Эрдэм шинжилгээний бичиг". МУИС. МСДС. Боть 10 (122). 185-186 дахь тал.
 8. (1997) Бүтээлийн жагсаалт. - "Монголын судлалын мэдээлэл". ОУМСХ. No.1(9). 208-213 дэх тал.
 9. (1999) Превосходная должность. - "Новости Монголии" сонин. 1980.8.1. № 62. - Ардын багш Дагвын Чойжилсүрэн. (Мэндэлсний нь 90 жилийн ойд зориулав). Уб., 110-113 дахь тал.
 10. (1999) Хэн, ямар сэдвээр, хаана, хэзээ...- "Монголын судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг". МУИС. МСС. Боть 15 (153). 281-282 дахь тал.
 11. (1999) Өгүүлбэрзүйн зөвлөгөө. - "Сурлага" сонин. 10-р анги. № 5. 6-7 дахь тал.
 12. (2002) Төв Еврази судлалын бага хурал. - "Монголын судлалын мэдээлэл". ОУМСХ. № 1 (29), 2 (30). 131 дэхь тал.
 13. (2003) Хэн, ямар сэдвээр, хэзээ...- "Монголын судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг". МУИС. МХСС. Боть 21 (220). 187-190 дэх тал.
 14. (2004) Хэн, ямар сэдвээр, хаана, хэзээ...- "Монгол судлал". МУИС. МХСС. Боть 23 (328). 271-277 дахь тал.
 15. (2004) Lunner: between lunch and dinner; food. I ate lunner because I forgot to eat unch. 2004. Oct 22. by Meowy Meowster. Permalink:http://Lunner.urbanup.com/868770. Visit the webcite: www.urbandictionary.com
 16. (2007) Академич Ш.Лувсанвандан профессорын талаарх бүтээл туурвилын хэлхээс. (Э.Пүрэвжавын хамт). - Шадавын Лувсанвандан Монгол хэлний зүй. (Эмхэтгэсэн доктор, профессор Д.Бадамдорж). Уб., 412-416 дахь тал.
 17. (2007) Хэн, ямар сэдвээр, хаана, хэзээ... - "Монгол судлал". Эрдэм шинжилгээний бичиг. МУИС. МХСС. No. 27 (285). 304-307 дахь тал.   
 18. (2008) Монгол уран зохиол, аман зохиол судлалын чиглэлээр эрдмийн зэрэг хамгаалсан судлаачдын бүтээлийн товч тойм. (Г.Галбаярын хамт). - "Монгол судлал". МУИС. МХСС. No. 29 (300). 291-304 дэх тал.
 19. (2009) Я.Шаарийбуу багшийн талаарх бүтээл туурвилын хэлхээс. - Зуун насыг зооглож зургаадай таяг тулж буй Я.Шаарийбуу багштан. (Эрхилсэн Ш.Чоймаа. Эмхэтгэсэн Ю.Мөнх-Амгалан, М.Баярсайхан). Уб., 2009. МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр. ISBN: 978-99929-53-82-9. 263 тал. 250-261 дэх тал.
 20. (2010) Хэн, ямар сэдвээр, хаана, хэзээ... - "Монгол судлал". Эрдэм шинжилгээний бичиг. МУИС. МХСС. Боть XXXI (328). 227-235 дахь тал.
 21. (2011) Хэн, ямар сэдвээр, хаана, хэзээ... - "Монгол судлал". Эрдэм шинжилгээний бичиг. МУИС. МХСС. Боть XXXIII (359). 134-136 дахь тал.

Хэн, ямар сэдвээр, хаана, хэзээ... - "Монгол судлал". Эрдэм шинжилгээний бичиг. МУИС. МХСС.

 

Д. Номын шүүмж  - 7

 

 1. (1995) Хэл шинжлэлийн тайлбар толь хэвлэгдлээ. (МУИС-ийн багш, дэд доктор, дэд профессор Ж.Баянсан, УБИС-ийн багш, магистр Ш.Одонтөр нарын зохиосон "Хэл шинжлэлийн нэр томъёоны зүйлчилсэн тайлбар толь". (Уб.,1995) номын тухай). -"Ардын эрх" сонин.1995.12.01. № 237 (1196).
 2. (1999) "Insights into the Mongolian Crescent of India" by Oidov Nyamdavaa. Republic of India. New Delhi:Himala Publishers. vii+221 pp. ISBN 81-900872-2-3. (Paper). - "Монголын судлалын мэдээлэл". ОУМСХ. No.
 3. (2000) "Mongolia and India:Spiritual Neighbors". Editors O.Nyamdavaa and Gurdip Singh. Republic of India. New Delhi: Himala Publishers. 227 pp. ISBN 81-900872-3-1. (Cloth). - "Монголын судлалын мэдээлэл". ОУМСХ. No. 1(29), 2 (30).142 дахь тал.
 4. (2003) Himalayan and Central Asian Studies. Vol.5.No1. January - March. 2001 (Special issue on Mongolia). Republic of India. -"Монголын судлалын мэдээлэл". ОУМСХ. No1(31).110-111 дэх тал.
 5. (2003) O. Nyamdavaa "Mongolia - India Relations". Republic of India. New Delhi., 2002. 228 pp. -"Монголын судлалын мэдээлэл".ОУМСХ. No 2 (32), 2004. No1(33).197-198 дахь тал.
 6. (2003) Ayur Vijnana. A Periodical on Indo -Tibetan and Allied Medical Cultures. International Trust for Traditional Medicine. Republic of India. ITTM. Kalimpong., Vol. 8. Special Issue on Traditional Mongolian Medicine. 108 pp. - "Монголын судлалын мэдээлэл". ОУМСХ. No 2 (32), 2004. No1(33). 198-199 дэх тал.
 7. (2008) Монгол хэлний дэлгэрэнгүй тайлбар толь. (Таван боть). Анхдугаар хэвлэл. Ерөнхий редактор Л.Болд. Шүүмж бичсэн О.Адъяа, Д.Бадамдорж, М.Базаррагчаа, Ж.Баянсан, Ю.Мөнх-Амгалан, Ц.Өнөрбаян, Б.Пүрэв-Очир. Уб., 2008. "Бемби сан" хэвлэх үйлдвэр. XXXVI+3278+ix тал.

 

Е. Эрдэм шинжилгээний хурал, семинарт хэлэлцүүлсэн илтгэл  - 40

 

 1. Монгол хэлний да-, дэ- дагаврын тухай. -Их, дээд сургуулийн оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал. Уб., 1977. Удирдсан багш Ж.Баянсан. (III байр, диплом ).
 2. Тусгалын онол хэлэнд холбогдох нь. -Их, дээд сургуулийн оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал. Уб., 1977. Удирдсан багш доктор, профессор С.Норовсамбуу. (II байр, диплом).
 3. Орчин цагийн монгол хэлний тийн ялгалын утгазүйн харьцаа. -Их, дээд сургуулийн оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал. Уб., 1978. Удирдсан багш Ж.Баянсан.
 4. Монгол хэлний ца- дагаврын тухай. -Их, дээд сургуулийн оюутны эрдэм  шинжилгээний бага хурал. Уб., 1979. Удирдсан багш Ж.Баянсан. (I байр, алтан медаль, диплом).
 5. Монгол хэлний тийн ялгалын орон зайн харьцаа. -МХЗЭ-ийн XVIII их хуралд зориулсан "Шинжлэх ухаан-залуучууд-83" багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал. Уб., 1983.04.20.
 6. Монгол хэлэн дэх хүний сэтгэлийн байдал заасан үйл үгийн утгазүй. -МУИС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал. Уб., 1984.05.03.
 7. Монгол хэлний баймж утгыг судалсан нь. -МУИС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал. Уб., 1991.05.07.
 8. Баймжийн айн утгазүйн асуудалд. -МУИС, УБДС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал. Уб., 1992.05.05.
 9. Категория модальности в современном монгольском языке. - Научная конференция аспирантов Лаборатории Тюркологии и Монголистики при Институте Языкознания РАН. Российская Федерация. Москва., 7 Марта 1993 года.
 10. Монгол хэлний "ЮМ" үгийн үүрэг-утгазүйн онцлог. -"Монгол ярианы хэлний онцлог, заах аргын асуудлууд". Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал. Уб., 1995.08.25-26.
 11. Орчин цагийн монгол хэлний баймжийн айн судалгаа. -Академич Ш.Лувсанванданы нэрэмжит  монгол хэл шинжлэлийн их семинар. Уб., 1996. 03. 14.
 12. Монгол хэлний үнэлэх баймж чанарын зарим хэв шинж. - МУИС-ийн Монгол судлалын дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний их семинар. Уб., 1996. 05. 24.
 13. Тест боловсруулахад дээд сургуулийн мэргэжлийн салбаруудын харилцан адилгүй түвшинг тооцох нь. (Н.Бэгз, Б.Туяа, Л.Уранцэцэг нарын хамт). - Seminar on Enrollment and Test-making Policy in  the Universiisy and Colleges, organized by the Ministry of Education of Mongolia, Counsel of Presidents of Mongolian Universities and Colleges, The International Development Fund of Federal Republic of Germany, and The Test Institute of Germany. Held in Ulaanbaatar, Mongolia,  on  March 30-April 2, 1998. 
 14. Д.Чойжилсүрэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн тухай. - Ардын багш Д.Чойжилсүрэнгийн мэндэлсний 90 насны ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал. Уб., 1998.12. 21.
 15. Монгол хүний дохионы хэлийг ангилах тухай асуудалд. -"Орхон" дээд сургуулийн багш нарын 1999 оны эрдэм шинжилгээ, онол-практикийн уламжлалт бага хурал. Уб., 1999.04.23.
 16. Монгол хүний дохионы хэлийг ангилах тухай асуудалд. -"Монгол судлалын зарим асуудал"нэрт олон улсын  эрдэм шинжилгээний хаврын бага хурал. Уб., 1999.05.18.
 17. Я.И.Шмидт монгол хэлний баймж утгыг ангилсан нь. -Оросын монголч эрдэмтэн Я.И.Шмидтийн мэндэлсний 220 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал. Уб., 1999.12.24.
 18. Ш.Лувсанвандан багшийн нэгэн өгүүллийн нэг өгүүлбэрийн тухайд. - Монгол Улсын төрийн шагналт, ШУА-ийн жинхэнэ гишүүн Шадавын Лувсанванданы 90 насны ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал. Уб., 2000.01.14.
 19. Хэл судлалын шинэ хандлага. - "Орхон" дээд сургуулийн эрдмийн зөвлөлийн гишүүдийн эрдэм шинжилгээ, онол-аргазүйн анхдугаар бага хурал. Уб., 2000.03.24.
 20. "Indian literature in Mongolia and Mongolian literature in India", presented in English at the Seminar on India and East Asia: Culture and Society, April 6-8, 2001, India International Centre, Fepublic of India. New Delhi.
 21. "American literature in Mongolia", presented in English at The Mongolia Society 2002 Annual Meeting, Starting Our Fifth Decade, April 4-6, 2002, Washington, DC, USA.
 22. "American literature in Mongolia", presented in English at The Ninth Annual Central Eurasian Studies Conference, Indiana University, Bloomington, Indiana, USA, April 14, 2002, pp. 21-22 of the book of abstracts.
 23. Монгол ярианы хэлний  өгүүлбэрийн бүтэц, хэв шинж. - 18th International Conference on Mongolian Studies. The Korean Association for Mongolian Studies, January 29, 2005, The Republic of  Korea. Seoul. pp. 55-78 in the book of abstracts.
 24. Монгол хэлний ЯА- язгуурт зарим төлөөний үгийн үүрэг-утгазүйн онцлог. - 19thInternational Conference on Mongolian Studies, The Korean Association for Mongolian Studies, July 31, 2005, Ulaanbaatar., pp. 1-28 in the book of abstracts.
 25. "Mark Twain's presence in Mongolia", Elmira 2005: The Fifth International Conference on the State of Mark Twain Studies, August 4-6, 2005, Elmira College, Center for Mark Twain Studies, Elmira, New York, USA, p. 29 in the book of abstracts. Visit the website at: www.elmira.edu/05conference_sched.pdf
 26. Монгол хэлний ХАА-язгуурт асуух төлөөний үгийн үүрэг-утгазүйн онцлог. - 21st International Conference on Mongolian Studies, The Korean Association for Mongolian Studies, Ulaanbaatar.,  July 28, 2006, pp. 3/103-11/103 in the book of abstracts.
 27. "Монголын нууц товчоо"-ны cida-, yada- гэдэг үйл үгийн тухай.  - The 9thInternational Congress of Mongolists Devoted to the 800th Anniversary of the Yeke Mongol Ulus, Organized under the Patronage of N. Enkhbayar, President of Mongolia (8-12 August 2006, Ulaanbaatar). -Илтгэлийн товчлол  (Summaries of Congress Papers). p.107.
 28. "Naturalism in Mongolia". (with G.Galbayar).  American Literature Association Symposium on Naturalism. October 4-6, 2007, at the Hyatt Hotel, Newport Beach, California, USA. Visit the website at:
 29. "Literary Links between India and Mongolia: Some Perspectives. (with G.Galbayar) "2-Day International Seminar MONGOLIA IN THE TWENTY FIRST CENTURY", 22-23 November, 2007, Central Asian Studies Programme, Centre for South, Central, Southeast Asian & Southwest Pacific Studies, School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, Republic of India. New Delhi. - Abstract. pp. 17-18.
 30. Монгол, англи хэлний зэрэгцүүлсэн судалгааны товч тойм.  - Орхон их сургууль,ОХУ-ын Саха (Якутск)-ын Боловсролын ажилтнуудын мэргэжил дээшлүүлэх институтын хамтарсан "ТЮРКСКИЙ МИР" сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал. Уб., 2008. 03. 27-28.
 31. Цагдаагийн Академийн 1-р дамжааны сонсогч, оюутны бичсэн зохион бичлэгт хийсэн судалгаа. (Ж.Заанхүү, Л.Батбаяр нарын хамт). - ЦА, МУИС, МУБИС, БХИС, ХЦДС-иас хамтран зохион байгуулсан  "Сонсогч, оюутны бичих ур чадвар, түүнийг хөгжүүлэх асуудал" сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал. Уб., 2009.04.24.
 32. Монгол үлгэр дэх морины өнгө зүсний онцлог. (Г.Галбаярын хамт). - "Myths of Northern Asia and Cultural Content". Seoul., Institute of Northern Cultures. Republic of Korea. Seoul., 2009.12.12. pp. 78-100. 북방신화와 문화콘텐츠, 북방문화연구소 제5회 국제학술대회 / 2009.12.12(토) 13:30~18:00 / 장소: 한국고등교육재단 9층(서울, 역삼동) / 주최: 단국대 북방문화연구소 / 후원: 단국대학교 미디어콘텐츠연구원, 미디어아트 및 스토리텔링연구센터, 교육과학기술부 한국학진흥사업단.
 33. Захирах хүсэх төлөвийн талаарх академич Ш.Лувсанвандангийн судалгааны онцлог. (М.Отгонбаярын хамт). - "Академич Ш.Лувсанвандан-100" эрдэм шинжилгээний хурал. Орхон их сургууль. Уб., 2010.01.15.
 34. Хэл судлалын нэгэн шинэ хандлага. - 21 세 기 신 아 시 아 학 의  방 향 모 색. Institute for Mongolian Studies. Данкүг их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэн. Олон улсын эрдэм шинжилгээний 3-р хурал. Улаанбаатар., 2010.08.01. - Илтгэлийн товчлол.132-138 дахь тал.
 35. Монголчуудын анагаах ухааны мэдлэгийг хэлний баримтаар мөшгөх нь. (Т.Норгимын хамт). БНСУ-ын Данкүг их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Шилийн гол аймгийн Шулуун хөх хошууны Шанду хотод зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний хурал. Шанду., 2011.7.28. Илтгэлийн товчлол. 85-97 дахь тал.

  단국대학교 부설 몽골연구소 제4회 국제학술대회

  - 동북아 유목문화의 기원과 변천 양상 -

  일시 : 2011년 7월 28일 (목) 오전 9시~18시

  장소 : 阿格腾艾里AA级民俗旅游景区 大蒙古包(中国 内蒙古 锡林格勒盟 正蓝旗上都镇)

  주최 : 단국대학교 몽골연구소

  후원 : 단국대, 한국연구재단. 

 36. Д.Намдагийн намтар, уран бүтээлийг ЕБС-д зааж байгаа нь. (Б.Оюунцэцэгийн хамт). - Монгол Улсын төрийн хошой шагналт, урлагийн гавьяат зүтгэлтэн, зохиолч Д.Намдагийн мэндэлсний 100 жилийн ойд зориулж БСШУЯ, Монголын зохиолчдын эвлэл, Улсын драмын эрдмийн театр, Д.Намдаг сангаас зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний хурал. Уб., 2011.12.15.
 37. "Монгол хэлний дэлгэрэнгүй тайлбар толь"-д зарим нэмэлт хийсэн тухай товч тэмдэглэл. БНСУ-ын Данкүг их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгээс зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний хурал. Сөүл., 2012.01.27. - Илтгэлийн товчлол. 45-64 дэх тал.

  <동북아유목문화대사전>과 몽골 유목민의 삶

  일시 : 2012년 1월 27일(금) 9:30~18:00

  장소 : 서울역사박물관

  주관 : 단국대 부설 몽골연구소

  후원 : 단국대학교, 한국연구재단.

 38. Дундад үеийн монгол хэлний cida-, yada- гэдэг баймж үйл үгийн тухай ("Субашид"-ын Сономгарагийн орчуулгын жишээгээр). БНСУ-ын Алтай судлалын холбооноос зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний хурал. Сөүл., 2012.11.17. - Илтгэлийн товчлол. 25-39 дэх тал.

  2012년도 전국학술대회 일정

  일시: 2012. 11. 17.(토) 12:30 ~ 17:40

  장소: 서울대학교 신양인문정보관 국제회의실

  주제: 알타이민족의 언어와 문화.

 39. Монгол адууны явдал заасан үг хэллэг. (Б.Оюунцэцэгийн хамт). БНСУ-ын Данкүг их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгээс зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний хурал. БНСУ. Чежү., 2013.1.18. - Илтгэлийн товчлол. 35-53 дахь тал.

  2012 동계 한·몽 국제학술대회

  - 동북아 유목문화와 제주 문화의 정체성-

  일시 : 2013년 1월 18일 (금) 오전 9:00~18:00

  장소 : 제주국립박물관

  주최 : 단국대학교 몽골연구소, 한국몽골학회, (재)제주고고학연구소

  후원 : 단국대학교, 한국연구재단, 제주학연구자모임, 제주국립박물관.

 40. Морины тухайт чимэг тодотголын утгазүйн онцлог. (Б.Оюунцэцэгийн хамт). 2013 Winter Korea-Mongolia International Academic Conference on "Religion and Art of the Northeast Asian Nomadic People". 16 Jan (Thu) - 17 (Fri) 2014. Jeju National University. International Center. 1st Seminar Room. Host: Institute for Mongolian Studies of Dankook University, Cheju Halla University, The Korean Association for Mongolian Studies, Mongolia Bio Heritage Center. Supporter: Dankook University, National Research Foundation of Korea, BK21 PLUS. - Илтгэлийн товчлол. 119-126 дахь тал.

  Адууны тухайт хэлцийн утгазүйн онцлог.

  Монгол хэлний нэгэн өвөрмөц давталт.

Ё. Уншсан тусгай лекц, эрдэм шинжилгээний хуралд албан ёсоор илтгэж хэлэлцүүлсэн шүүмж, дүгнэлт - 12

 

 1. "Mongolian Studies Popular in India", presented in English at the Faculty Meeting of the Centre for East Asian Languages. Jawaharlal Nehru University. Republic of India, April 21, 1988.
 2. "Mongolian Studies in India", presented in English at the Faculty Meeting of the Department of History, University of Mumbai, in Mumbai [Bombay], Republic of India, March 13, 2001.
 3. "Mongolian Studies in India", presented in English at the Faculty Meeting of the Department of Linguistics, University of Poona, Republic of India, March 15, 2001.
 4. Монгол хэлний баймжийн айн тогтолцоо. Улаанбаатар дээд сургуулийн залуу багш нарт уншсан лекц. 2007.05.11.
 5. Хэл судлалын шинэ хандлага. Удирдлагын Академийн докторант, магистрант, залуу багш нарт уншсан лекц. 2007. 11.15.
 6. Монгол хэлний эх судлалын үндсэн асуудал. Удирдлагын Академийн докторант, магистрант, залуу багш нарт уншсан лекц. 2008.01.12.
 7. Хэлний нэгжийг дөрвөн талаас судлах нь. Боловсрол дээд сургуулийн "академик лекц" цувралын хоёрдахь лекц. 2008.04.20.
 8. 몽골어대사전의 편찬 의의와 방향 모색 (단국대학교 부설 몽골연구소 제 2회 해외석학 초청강연회). 2010년 3월 26일(금) 오전 9시 30분~2시 30분. 단국대학교 율곡기념도서관 2층 다목적실. 토론자: D.Tumurtogoo (몽골과학아카데미 어문연구소장), T.Kurebito (일본 동경외대 교수), Ts.Unurbayan (몽골 국립사범대 교수), 신종한 (단국대 국문학과 교수), 이성규 (단국대 몽골학과 교수), 강신 (단국대 몽골학과 교수), Yu.Munkh-Amgalan (몽골국립대 교수), R.Chultemsuren (단국대 몽골학과 교수), 장두식(동양학연구소 연구교수), 조동영 (몽골연구소). D.Ulziibat (단국대 몽골학과 교수). 이선아 (몽골연구소). Ts.Delgerjargal (단국대 몽골학과 교수).
 9. 제24회 처인성문화제, 제1회 한•몽 국제학술대회, 먼 과거와 가까운 미래, 한•몽 교류협력과 처인성의 역사적 의의 / 일시: 2010년 10월 15일(금) 13:00~17:00 / 장소: 용인시 기흥구청 대회의실 / 주최: 용인문화원, 단국대학교 몽골연구소 / 후원 : 용인시, 단국대학교. 종합토론: 이평래(한국외대), 최영철(단국대), Munkh-Amgalan.Yu (몽골국립대),장두식(단국대),최형원(서울대), Otgontsetseg.D (한국외대) "Чо-инь Сонг" Соёл урлагийн XXIV их наадам. Монгол-Солонгосын хамтарсан эрдэм шинжилгээний анхдугаар хурал. Өнгөрсөн ба ирээдүй: Монгол-Солонгосын харилцаа ба "Чо-инь Сонг" хэрмийн түүхэн ач холбогдол. Юунг-инь хот. БНСУ. 2010.10.15. Хэлэлцүүлэг: Ю.Мөнх-Амгалан (МУИС), Жанг Дү-Шиг (Данкүг ИС), Чүэ Еонг-Чоль (Данкүг ИС), Д.Отгонцэцэг (Солонгосын ГХИС), И Пеонг-Рэ (Солонгосын ГХИС), Чүэ Хеонг-Вонь (Сөүль ИС).
 10. 동북아 유목문화의 원형과 교류양상. 2011.01.21. Fri.09:00-18.00. 장소: 서울역사박물관. 주관: 단국대학교 부설 몽골연구소. 후원: 한국연구재단, 단국대학교. 종합토론: 좌장 장장식(국립민속박물관)16:40~18:00. 박소현(영남대), 박원길(칭기스칸연구센터), 박환영(중앙대), 이성규(단국대), Yu.멍흐암갈랑(몽골국립대),  장두식(단국대).
 11. 第10回 學術大會 10th Symposium 금사(金史)와  북방문화연구

  일시: 2011. 11. 26. 토. 13:00 ~ 18:00

  When: November 26. 2011. Sat. 13:00 ~ 18:00

   

  장소: 한국고등교육재단

  Where: KFAS(The Korea Foundation For Advanced Studies)

  주최: 단국대학교 부설 북방문화연구소

  Host: Institute of Northern Cultures

  후원: 단국대학교, 교육과학기술부 한국학진흥사업단

  Sponsor: Dankook University, Korean Study Promotion Service

   

  종합 토론: 17:10 ~ 18:00

   

  사회: 김위현

  (명지대 명예교수)   윤은숙(강원대), 남상긍(안양과학대), 조병학(가천의과대),

  김희자(충남대), 지명원(단국대), 멍흐암갈랑(단국대)

 12.  2013년 단국대학교 천안캠퍼스 개교 35주년 기념. 단국대학교 부설 북방문화연구소. 제13회 국제학술대회

  契丹文字 연구현황과 방안 모색. 2013.11.01. Fri. 09:00-17:30

  장소   단국대학교 천안캠퍼스 율곡도서관 2층 다목적실

  주관   단국대학교 부설 북방문화연구소

  후원   단국대학교

  종합토론     좌장 김위현 (명지대)             16:40-17:30

  김주원 (서울대), 고동호 (전북대), 박원길 (단국대), 복기대 (인하대), 윤승준 (단국대), 송병구 (단국대), 정재영 (한국기술교육대), 멍흐암갈랑 (단국대).

Ж.  Зөвлөгөө өгсөн, тодорхой хувь оруулан оролцож ажилласан бүтээл  - 16

 

 1. Kullmann, Rita and Tserenpil, D. (1996, 2001, 2005) Mongolian Grammar. Ub.
 2. Thompson, Mikael (2002) "A study of the analogical extension of hidden "n" to Russian loanwords in Khalkha Mongolian", - "Altaica" II, Уб., 87-94 дэх тал.
 3. Ayur Vijnana: A Periodical on Indo-Tibetan and аllied мedical сultures. International Trust for Traditional Medicine. ITTM. Republic of India. Kalimpong., Vol. 8. Special Issue on Traditional Mongolian Medicine. 2002. 108 pp. Visit the website at: www.kreisels.com/ittm
 4. Эндрю Шимүнек (2004) "Ноон мөрөн, Айгуун тосгоны манж аялгуу". - "Монгол судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг". МУИС. МХСС. Боть 23 (328). 129-147 дэх тал.
 5. Combellick-Bidney, Sarah (2004) "Reflections on northern travels", Mongol Survey:  A Publication of The Mongolia Society, No. 14 (Summer-Fall 2004), Bloomington,           Indiana, USA, pp. 11-14.
 6. Ж.Оюунцэцэг (2005) Англи хэлзүй. Уб., "Урлах эрдэм" хэвлэлийн газар. 7 дахь хэвлэл. 599 тал; "Мөнхийн үсэг" хэвлэлийн газар. 8 дахь хэвлэл. 607 тал.
 7. Shimunek, Andrew (2005) "The pragmatics of the Khalkha Mongolian modal particle shűű and its descriptions in textbooks for English speakers". -Monggolhak 몽골학 (Mongolian Studies). Journal of The Korean Association for Mongolian Studies. Republic of Korea. Seoul. 2005. 8. Vol. 19. pp. 53-73.
 8. Svantesson, Jan-Olof, Anna Tsendina, et al (2005) The Phonology of Mongolian, Oxford: Oxford University Press. pp: 6, 142, 182, 225 (271, 305b). 
 9. Soni K. Sharad (2006) Mongolia-China Relations: Modern and Contemporary Times. Republic of India. New Delhi: Pentagon Press.
 10. Shimunek, Andrew (2006) "A Brief Report on Fieldwork among the Khamnigans of Mongolia", Mongol Survey: A Publication of The Mongolia Society, No. 18 (Summer-Fall 2006), Bloomington, Indiana, USA, pp. 14-18.
 11. Simon Wickham-Smith (2006) Danzanravjaa Perpect Qualities. Translated from the Mongolian by Simon Wickham-Smith. Ulaanbaatar: p.17. 
 12. Эндрю Шимүнек (2006) "Монгол дахь мөхөж буй хамниган монгол хэлийг саяхан сурвалжилсан бяцхан тэмдэглэл ". -"Эрдэм шинжилгээний бичиг". Орхон их сургууль. No 7. 30-34 дэх тал.
 13. Andrew E. Shimunek (2007) Towards a Reconstruction of the Kitan Language, with notes on Northern Late Middle Chinese Phonology. M. A. Thesis. Indiana University. Department of Linguistics and Department of Central Eurasian Studies. 141 pp. See: Footnote: 3, 67. pp: xv, 68.
 14. D.Otgontuya, J.Tserendejid and A.Sukhmaa (2009) (Compilers). -Reading Series. Student's book. Edited by David Lambert. Ulaanbaatar:BITPRESS Co.Ltd. pp. 72-97.
 15. Б.Оюунцэцэг (2009) Монгол хэлний үйлт нэрийн -даг4 бүтээвэр бүхий задлаг хам бүтцийн утга. -"Эрдэм шинжилгээний бичиг". Орхон их сургууль. № 10. 129-141дэх тал.
 16. 이선아(단국대), 몽골 영웅서사시에서 망가스(Мангас, 괴물)의 형상과 의미 - Myths of Northern Asia and Cultural Content. Institute of Northern Cultures. Republic of Korea. Seoul., 2009.12.12. pp.102-124. 북방신화와 문화콘텐츠, 북방문화연구소 제5회 국제학술대회/ 2009.12.12 (토) 13:30~18:00/. 장소: 한국고등교육재단 9층 (서울, 역삼동) /주최: 단국대 북방문화연구소/ 후원: 단국대학교 미디어콘텐츠연구원, 미디어아트 및 스토리텔링연구센터, 교육과학기술부 한국학진흥사업단. p.104.

 

З. Эрдэм шинжилгээний төсөл - 10

 

 1. Монгол хэлний иж бүрэн судалгаа. Монгол улсын их сургууль. 1996-1998.
 2. Монгол ярианы хэл. Монгол улсын их сургууль. 1996-1998.
 3. Монгол ярианы хэл. Монгол улсын их сургууль. 2004-2005.
 4. Монгол хэлний тулгуур цахим байгууламж. Азийн судалгааны төв. Монгол улсын их сургууль. 2005-2006.
 5. Description and Documentation of Mongolian Khamnigan Mongol. (with co- researcher Andrew Shimunek). Research Project for the American Center for Mongolian Studies (ACMS), the Council of American Overseas Research Centers (CAORS), and the US State Department, under the American Center for Mongolian Studies US-Mongolia Field Research Fellowship Program. Summer 2006.
 6. PANL10n. Localization Project, sponcored by RDRC. Senior Linguist. 2007-2008. Visit the website at: www.PANL10n.net
 7. Монгол улсын их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичгийн номзүйн бүрэн бүртгэл хийж сан бүрдүүлэх. МУИС. 2008-2009.
 8. Монгол хэлшинжлэлийн ухаанаар эрдмийн зэрэг хамгаасан  эрдэмтдийн бүтээлийн дэлгэрэнгүй бүртгэл (Хэн, ямар сэдвээр, хаана, хэзээ... ). (Б.Пүрэв-Очир, Ц.Өнөрбаян, З.Гулираанз нарын хамт). МУБИС. 2009.
 9. Монгол хэлний их толь (монгол-солонгос, солонгос-монгол). БНСУ. Данкүгийн их сургууль. Монгол судлалын хүрээлэн. 2009-.
 10. Монгол улсын их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичгийн номзүйн дэлгэрэнгүй бүртгэлийн цахим сан бүрдүүлэх. (1946-2012). МУИС. 2012.

 

И. Эмхэтгэсэн, эрхлэн хэвлүүлсэн ном, товхимол, өгүүлэл  - 20

 

 1. Оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. №1 (9). МУҮИС. Уб., 1994. 2.5 хх. 49 тал. (А.Мекейн хамт). МУҮИС-ийн хэвлэх үйлдвэр.
 2. Эрдэм шинжилгээний бичиг. Эрдэм шинжилгээний сонсгол мэдээ. Хэвлэгдсэн бүтээлийн жагсаалт. (1974-1994). МУҮИС. Уб., 1994. 2.5 хх. 70 тал. МУҮИС-ийн хэвлэх үйлдвэр.
 3. Багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн ном зүйн эмхэтгэл. (1992-1993). МУҮИС. Уб., 1994. 2.5 хх. 37 тал. (А.Мекей, Д.Цэдэнгийн хамт). МУҮИС-ийн хэвлэх үйлдвэр.
 4. Эрдэм шинжилгээний бичиг. МУҮИС. № 2 (111). Уб.,1994.10 хх. 166 тал. (Д.Цэдэн, Ц.Дэмбэрэлийн хамт). МУҮИС-ийн хэвлэх үйлдвэр.
 5. Т.Пагва Монгол хэлшинжлэлийн зарим асуудал. (Ц.Сүхбаатар, Ш.Чоймаа нарын хамт). Уб., 1998. МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр. 10 хх. 164 тал.
 6. 6. Эрдэм шинжилгээний бичиг. № 12 (135). МУИС. МСДС. Уб., 1998. МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр.12 хх. 202 тал.
 7. Эрдэм шинжилгээний бичиг. № 13 (139). МУИС. МСДС. (Г.Гантогтохын хамт). Уб., 1998. МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр.18,7 хх. 299 тал.
 8. Д.Чойжилсүрэн Монгол хэл бичгийн зарим асуудал. (Ш.Чоймаагийн хамт). Уб., 1998. Хэвлэлийн "Ти энд юү принтин" ХХК. ISBN: 9992950099. 10.3 хх.164 тал.
 9. Ардын багш Дагвын Чойжилсүрэн. (Мэндэлсний нь 90 жилийн ойд зориулав). (Ш.Чоймаагийн хамт). Уб., 999. "Шинэ хэвлэл" үйлдвэр. 7.6 хх.123 тал. 
 10. Шадавын Лувсанвандан Хэл, харьцаа, тэмдэг. Тавдугаар дэвтэр. (Мэндэлсний нь 95 жилийн ойд зориулав). (Ж.Бат-Ирээдүй, Х.Нарангарав нарын хамт). Уб., 2005. 17 хх. 267 тал. ISBN 99929 - 6 - 45 - 4.
 11. Орхон их сургуулийн дүрэм, журмын эмхэтгэл. Уб., 2005. "Эрхэс" хэвлэлийн газар. 174 тал.
 12. "Монгол судлал" сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хаврын бага хурал. Илтгэлийн хураангуй. (Х.Нарангарав, С.Дашдэжид нарын хамт). Уб., 2006. 70 тал.
 13. Монгол улсын их сургуулийн Монгол хэл, соёлын сургуулийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн номзүйн тойм. (1946-2006). (М.Отгонбаярын хамт). Уб., 2006. 89 тал.
 14. Орхон их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн номзүйн тойм. (1998- 2007). (М.Отгонбаярын хамт). Уб., 2007. СОФЕКС ХХ Компанийн хэвлэх үйлдвэрт хэвлэв. 7,5 хх. 60 тал.
 15. Б.Рагчаа Монгол хэлний хүүрнэх өгүүлбэрийн нэгэн баймж утгын тухай. - Монгол судлал". МУИС. МХСС. 2008.  No. 29 (300). 122-127 дахь тал.
 16. Т.Пагба Орчин цагийн монгол утгазохиолын хэлний туслах ба дутмаг үйл үг. (Академич Д.Төмөртогоогийн хамт). Уб., 2008. 13.2 хх. 202 тал. Соёмбо принтинг ХХК. ISBN: 976-99929-4-281-9.
 17. С.Мөөмөө Хэл шинжлэлийн онол, хэрэглээ. Уб., "АДМОН" компани. 2009. iii- xxviii+364 тал. ISBN 978-99929-0-780-0. (Ё.Жанчивын хамт).
 18. 18. Зуун насыг зооглож зургаадай таяг тулж буй Я.Шаарийбуу багштан. (Эрхилсэн Ш.Чоймаа. Эмхэтгэсэн Ю.Мөнх-Амгалан, М.Баярсайхан). Уб., 2009. МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр. 263 тал.ISBN: 978-99929-53-82-9.
 19. Ш.Лувсанвандан судлал. - Шадавын Лувсанвандан Бүтээлийн чуулган. XI боть.Эрхлэн хэвлүүлсэн Ж.Баянсан, Д.Заяабаатар. Эмхэтгэж хэвлэлд бэлтгэсэн Э.Пүрэвжав, Ю.Мөнх-Амгалан. Уб., 2010. 355 тал. ISBN: 978-99929-4-504-4.
 20. Цэндийн Хайдав. Бүтээлийн чуулган. I-V боть. Эрхлэн хэвлүүлсэн Х.Сувдаа,

Ю.Мөнх-Амгалан. Уб., 2013. "Соёмбо принтинг" ХХК-д хэвлэв. Цаасны хэмжээ 70х108/16.

Нэгдүгээр боть. 447 тал. 29 хх. ISBN: 978-99962-2-546-8;

Хоёрдугаар боть. 503 тал. 32 хх. ISBN: 978-99962-2-547-5;

Гуравдугаар боть. 256 тал. Дутуу хэвлэгдсэн. ? хх. ISBN: 978-99962-2-548-2;  

Дөрөвдүгээр боть. 546 тал. 34.875 хх. ISBN: 978-99962-2-549-9;  

Тавдугаар боть. 459 тал. 29.5 хх. ISBN: 978-99962-2-550-5;

 

Монгол хэл, бичгийн сэдэвт шүлгийн чуулган. Эмхэтгэж оршил, удиртгал

бичсэн Ю.Мөнх-Амгалан., Б.Оюунцэцэг.  Уб., 2014.

Орхон их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн номзүйн бүртгэл. (1998-

2013). Эрхэлсэн Н.Хажидсүрэн. Эмхэтгэсэн М.Отгонбаяр, Ю.Мөнх-

Амгалан. Уб., 2014.

МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичгийн өгүүллийн номзүйн бүртгэл. (1946-

2012). Эрхлэн хэвлүүлсэн: Проф. Ч.Ганзориг. Эмхэтгэн бэлтгэсэн: Ю.Мөнх-Амгалан, М.Кунай, Ө.Жамц, А.Дариймаа, Б.Оюунцэцэг, М.Отгонбаяр, Б.Аззаяа. Хянан тохиолдуулсан: Проф. Р.Самъяа, Д.Саранцэцэг, Д.Цэдэн, Б.Норжинсүрэн. Уб., МУИС Пресс хэвлэлийн газар. 2014.

 

Й.  Хянан тохиолдуулсан ном, товхимол  - 24

 

 1. М.Базаррагчаа. Хэлний үндсэн ба завсрын нэгжийг тал бүрээс нь үзэх нь. Уб., 1991. 5 хх.
 2. М.Базаррагчаа. Ажнай. Уб., 1996. 12.5 хх.
 3. Э.Равдан. Бүтэц хэлшинжлэл.  Уб., 1998. МОНЦАМЭ агентлагийн хэвлэх үйлдвэр. 11 хх.
 4. 4. Мэдлэгийн түвшин, суралцах чадварын тестийн тухай. Уб., 1998. 2.5 хх. 44 тал.
 5. Орхон их сургууль: Танилцуулга. 1999-2000 оны хичээлийн жил .Уб., 1999. "Өнгөт хэвлэл" хэвлэлийн газар. 8 хх. 124 тал.
 6. Ayur Vijnana. A Periodical on Indo -Tibetan and Allied Medical Cultures. International Trust for Traditional Medicine. Republic of India. ITTM. Kalimpong., 2002. Vol. 8. Special Issue on Traditional Mongolian Medicine. 108 pp. Visit the website at: www.kreisels.com/ittm
 7. Б.Туул. English for customs. Уб., 2004. 134 pp.
 8. Б.Туул. Mongolian - Russian - English Phrasebook of the Customs. Уб., 2004. 62 pp.
 9. Ө.Жамц, Ж.Цэрэндагва Монгол улсын их сургуулийн түүхэн хөгжил. (баримт, статистик, дурсамж, мэдээ). (1942-2002). (Ц.Ганболдын хамт). Уб., 2004. "Мөнхийн үсэг" хэвлэлийн газар. ISBN-99929-5-670-4. 500 тал.
 10. Эрдэм шинжилгээний бичиг. Орхон их сургууль. Боть 6. Уб., 2005. МУИС- ийн хэвлэх үйлдвэр. 99 тал.
 11. Э.Равдан. Хэлшинжлэлийн түүхийн товчоон. (Хоёрдугаар хэвлэл). (М.Базаррагчаа, Г.Лувсан нарын хамт).  Уб., 2005. МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр. ISBN:99929-76-66-7. 244 тал.
 12. Ө.Цэндсүрэн, Г.Батсүх, Б.Пүрэвсүрэн, Б.Балжинням. Монгол хэлний хичээлээр бодит чадвараа хөгжүүлэх нь. 8. (Б.Пүрэв-Очирын хамт). Уб., 2005. 98 тал.
 13. Эрдэм шинжилгээний бичиг. Орхон их сургууль. Боть 7. Уб., 2006. МУИС- ийн хэвлэх үйлдвэр.101 тал.
 14. Л.Жамба. Тэр жилийн хавар. (Дурсамж, өгүүллэгүүд). Уб., 2006. "Урлах эрдэм" хэвлэлийн газар. 72 тал.
 15. Ч.Батсүрэн. Эрдэмд хөтөлсөн багш нар минь. Уб., 2006. " MATEKS" хэвлэлийн газар. 76 тал.
 16. Эрдэм шинжилгээний бичиг. Орхон их сургууль. Боть 8. Уб., 2007. МУИС- ийн хэвлэх үйлдвэр.117 тал.
 17. Монгол улсын их сургуулийн эрдэм судлал. (1942-2007). (Г.Галбаярын хамт). Уб., 2007. МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр. ISBN: 99929-53-30-6. 255 тал. 
 18. Л.Жамба. Холын бэр. Уб., 2008. "Улаанбаатар принтин" хэвлэлийн газар. 394 тал.
 19. Д. Байгалмаа. Харамч туулай. (Солонгос ардын үлгэрүүд).  Уб., 2008. 46 тал.
 20. Д.Нэргүй. Монгол хэлний дасгал, сорил. Арвайхээр., 2008. 56 тал.
 21. Ш.Лувсанвандан. Орчин цагийн монгол хэлний бүтэц (Үг, нөхцөл хоёр нь). - Шадавын Лувсанвандан Бүтээлийн чуулган. V боть. Эрхлэн хэвлүүлсэн Ж.Баянсан, Д.Заяабаатар. Хэвлэлд бэлтгэсэн А.Сүхмаа. Хянан тохиолдуулсан Д.Заяабаатар, Ю.Мөнх-Амгалан. Уб., 2010. 145-288 дахь тал. ISBN: 978-99929-4-498-6.
 22. Ц.Оюунсүрэн Араб хэлний зүй. Уб., 2011. Адмон компанийн хэвлэх үйлдвэр. 306 тал. ISBN: 978-99929-53-88-8.
 23. Д.Нэргүй. Монгол үсгийн зурлагыг салгасан бичиг. Уб., 2011. "Бишрэлт тэнгэр" хэвлэлийн газар. 200 тал.
 24. Цэндийн Хайдав. Бүтээлийн чуулган. Тавдугаар боть. Хянан тохиолдуулсан Ю.Мөнх-Амгалан, Эндрю Шимүнек. Уб., 2013. "Соёмбо принтинг" ХХК-д хэвлэв. Цаасны хэмжээ 70х108/16. 459 тал. 29.5 хх. ISBN: 978-99962-2-550-5.

 

К. Орчуулсан, хөрвүүлсэн бүтээл  - 80

 

1. Орос хэлнээс монгол хэл рүү орчуулсан - 10

 

 1. Н.Феденко. Зан төлөв, түүнийг төлөвшүүлэх нь. -"Улс төрийн сургууль" сэтгүүл.  (Гарын авлага). Уб.,1980. № 3. 34-44 дэх тал. ("Политическое самообразование" сэтгүүлийн 1977 оны № 10-аас товчлон орчуулсан Ю.Мөнх-Амгалан).
 2. Шинэ нисэх буудал. -"Улаанбаатарын мэдээ" сонин. 1980.1.3. № 2 (4069). (92).
 3. Г.Юшкявичюс. Дэлхий нийтээрээ сонирхоно. -"Улаанбаатарын мэдээ" сонин. 1980.1.27. № 16 (4083). (150).
 4. А.Александров. Оросын анхны сонгодог хөгжмийн зохиолч. (Г.Пүрэвсамбуугийн хамт орос хэлнээс орчуулав). - "Соёл" сэтгүүл. 1980.     № 4. 39-42 дахь тал.
 5. Бурхан багшийн шарил байдаг газар. - "Арга билиг" сонин. 1990. № 3.
 6. Анагаах ухааны сониноос. - "Арга билиг" сонин. 1990. № 3.
 7. Дахин залуужсан нь. - "Арга билиг" сонин. 1990. № 3.
 8. Анагаах ухааны сониноос. - "Арга билиг" сонин. 1990. № 4.
 9. Шинэ мэдээ. - "Арга билиг" сонин. 1990. № 4.
 10. Эрдэм шинжилгээний эхийн агуулга, бүтэц, үндсэн загвар. БНСУ-ын Данкүгийн их сургуулийн монгол судлалын тэнхимийн сургалтын хэрэглэгдэхүүний сан. Чонь-Ань., 2009. 60 тал.

 

2. Англи хэлнээс монгол хэл рүү орчуулсан - 10

 

 1. Fairy Tales from India. (with Kh. Suwdaa). 1994. Ulaanbaatar: Printing House of the Company SOFEX. 96  pp.
 2. Fairy Tales from India. (with Kh. Suwdaa). 1996. Ulaanbaatar: Printing House of the Company SOFEX. 21 pp.
 3. Fairy Tales from India. (with Kh. Suwdaa). 1997. Ulaanbaatar: Printing House of the Company SOFEX. 25 pp.
 4. Mongolian Greetings. (Translation in Classical Mongolian). -Alexandria Translation. Washington D.C. 2001.
 5. Simple Questions or Statements. -Lynae Phillips-Mitchell RN PCC. St. Francis hospital. Indianapolis. Indiana. 2002.
 6. Indiana Driver Manual. Bloomington, Indiana. 2002.
 7. 36th Smithsonian Folklife Festival in Washington, D.C. (Participant handbook). 2002.
 8. Oral translation for Mongol community at Greenwood Central Hospital. 2002.
 9. "Weighty" - "Whichever". -The Oxford Monsudar English-Mongolian Dictionary ( Оксфорд-Монсудар Англи-Монгол толь). Ulaanbaatar: Oxford University Press & Monsudar Publishing. 2006. pp. 831-836. 
 10. "Note Entries". -The Oxford Monsudar English-Mongolian Dictionary (Оксфорд-Монсудар Англи-Монгол толь). Ulaanbaatar: Oxford University Press & Monsudar Publishing. 2007. 16,3 pp.

   

3. Монгол хэлнээс орос хэл рүү орчуулсан - 59

 

- Рапорт дарханцев. - "Новости Монголии". 1979.7.24. № 59. (13).

- Сверх задания. - "Новости Монголии". 1979.7.27.  № 60. (22).

- За счет рационализации. - "Новости Монголии". 1979.7.31. № 62. (24).

- Новые комбинаты. - "Новости Монголии". 1979.7.31. № 62. (20).

- Итоги соревнования. - "Новости Монголии". 1979.8.7. № 63. (15).

- Солидарность с Вьетнамом. - "Новости Монголии". 1979.10.9. № 81. (30).

- Теплые встречи. - "Новости Монголии". 1979.10.12. № 82. (122).

- Новый учебный год. - "Новости Монголии". 1979.10.16. № 83. (20).

- По всей стране. - "Новости Монголии". 1979.10.19. № 84. (80).

- Адреса ударных дел. - "Новости Монголии". 1979.10.23. № 85. (72).

- Языком цифр и фактов. - "Новости Монголии". 1979.10.26. № 86. (70).

- Орден на знамени. - "Новости Монголии". 1979.11.2. № 88. (48).

- Закладка фундамента молочного завода. - "Новости Монголии". 1979.11.27.

  № 95. (126).

- Досрочно. - "Новости Монголии". 1979.12.21. № 102. (67).

- Опережая график. - "Новости Монголии". 1979.12.25. № 103. (17).

- Адреса ударных дел. - "Новости Монголии". 1979.12.25. № 103. (60).

- Досрочно. - "Новости Монголии". 1979.12.28. № 104. (34).

- В счет 1981 года. - "Новости Монголии". 1980.1.8. № 3. (26).

- В авангарде соревнования. - "Новости Монголии". 1980. № 3. (12).

- Подведены итоги соревнования. - "Новости Монголии". 1980.1.29. № 9. (54).

- На страницах аймачных газет. - "Новости Монголии". 1980. № 10. (64).

- Первая неделя: Хороший старт. - "Новости Монголии". 1980. № 10. (35).

- Есть пятилетка! - "Новости Монголии". 1980. № 18. (62).

- Шестая пятилетка завершится. - "Новости Монголии". 1980. №18. (27).

- Вахта горняков. - "Новости Монголии". 1980. № 18. (23).

- Пятилетка выполнена. - "Новости Монголии". 1980. № 18. (26).

- Есть пятилетка! - "Новости Монголии". 1980. № 19. (28).

- Эстафета свершений. - "Новости Монголии". 1980. № 19. (62).

- Математические таланты. - "Новости Монголии". 1980. № 20. (26).

- Успешно справиться с намеченной программой! - "Новости Монголии".

1980. № 39. (32).

- Пятилетка выполнена! - "Новости Монголии". 1980. № 43. (35).

- Адреса ударных дел. -"Новости Монголии". 1980. № 50. (120).

- Коротко. - "Новости Монголии". 1980. № 53. (30).

- Успех энергетиков. - "Новости Монголии". 1980. № 55. (20).

- Адреса ударных дел. - "Новости Монголии". 1980. № 55. (36).

- Ударный труд - годовщине революции. - "Новости Монголии". 1980. № 56. (50).

- План полугодия - досрочно. - "Новости Монголии". 1980. № 56. (30).

- Более 20 лет. - "Новости Монголии". 1980. № 57. (18).

- Что нового на "Монголкино". - "Новости Монголии". 1980. № 59. (99).

- Вести с покоса. - "Новости Монголии". 1980. № 61. (96).

- Адреса ударных дел. - "Новости Монголии". 1980. № 63. (36).

- Залог успехов. - "Новости Монголии". 1980. № 63. (22).

- Рапортуют строители. - "Новости Монголии". 1980. № 66. (60).

- Родине - трудовые успехи. - "Новости Монголии". 1980. № 70. (34).

- Успешно справились. - "Новости Монголии". 1980. № 70. (14).

- На страницах аймачных газет. - "Новости Монголии". 1980. № 83. (60).

- Выполнена пятилетка. - "Новости Монголии". 1980. № 87. (16).

- Неделя, полная радости. - "Новости Монголии". 1980. № 88. (40).

- Славному юбилею - достойную встречу! - "Новости Монголии". 1980. № 104. (74).

- На страницах аймачных газет. - "Новости Монголии". 1980. № 104. (74).

- На страницах аймачных газет. - "Новости Монголии". 1980. № 106. (75).

- Адреса свершений. - "Новости Монголии". 1981. № 5. (76).

-18 ударных недель -XVIII съезд МНРП. -"Новости Монголии". 1981.2.13.

  № 10. (90).

- Успешно справился показательная школа.- "Новости Монголии". 1981. № 32. (35).

- Адреса ударных дел. - "Новости Монголии". 1981. № 32. (37).

- Неделя первая: Хроника трудовой вахты. - "Новости Монголии". 1981. № 53. (99).

- Успех железнодорожников. - "Новости Монголии". 1981. № 53. (33).

- Правофланговые пятилетки. - "Новости Монголии". 1981. № 66. (48).

- Цифры и факты. - "Новости Монголии". 1981. № 67. (40).

 

4. Монгол бичгээс кирилл бичигт хөрвүүлсэн - 1

                                                                         

Л. Ярилцлага  - 7

 

1. (1986) Mongolian Studies popular in India. -"Jawaharlal Nehru University  news".

October 1986. Republic of India. New Delhi., p.19.

2. (1998) Хэрлэн тоонодоо л залбирсаар явна.- "Урагшаа" сонин. 1998.07.08. No.23.

3 дахь тал.

3. (2001) Өссөн нутгаараа бахархаж явна. - "Хөдөө арал" сонин. 2001.7 сар.

No. 08 (36). 8 дахь тал.

4. (2002) "IAUNRC Interviews Professor Munkh-Amgalan Yumjir", Inner Asian &

Uralic National Resource Center, Spring, Bloomington, Indiana, USA: Indiana University, p. 8. Visit the website at: <http://www.indiana.edu/~iaunrc>

5. (2004) Монгол хүн голдуу өөр дээрээ туршилт хийдэг. - "Хамаг монгол". 2004.

05.09. No 018 (018). 10-12 дахь тал. -"Цахим өртөө". 2004.06.08. Вашингтон хот. АНУ. Visit the website at: www.tsahimurtuu.mn

6. (2004) Зарим америк хүн монгол хэлээ сэргээх гэж зорьж ирдэг. -"Үнэн" сонин. 2004.05.13. No 096. 6 дахь тал.

7. (2005) Interviews  Prof. Yumjir Munkh-Amgalan. - Myagmariin Saruul-Erdene

Indianagiin ikh surguuliin mongol sudlaachid [Mongolists of the Indiana University]. Bloomington, Indiana. USA. pp. 68-72.

 

М.Дурсамж  - 2

 

1. (2005) Эргэн санахад...- Х.Сампилдэндэв, Л. Тунгалаг (ред). Монголын нэрт

            орчуулагчид. Уб., "Бемби сан" хэвлэлийн газар. 53-54 дэх тал.

2. (2009) Лу багшийн отгон шавийнх нь дурсамж. - "Хэл зохиол судлал".

            Боть 2 (34). 155-158 дахь тал.

 

Н.  Удирдсан эрдэм шинжилгээний ажил  - 40

 

1. Бакалаврын төгсөлтийн ажил - 18

 

1. Д.Батбаяр. Монгол хэлний байдал заасан үйл үгийн утгазүйн онцлог.

1998. (МУИС. МСДС).

2. Б.Уранбилэг. "Монголын нууц товчоон"-ы үгүйсгэх сул үг. 1999.

(МУИС. МСС).

3. Ц.Мөнхтуяа. Англи хэлний MUST баймж үйл үгийг монгол хэлээр дүйлгэх нь.

2007. (МУИС. МХСС).

4.  О.Гэрэлцэцэг. Англи, монгол хэлний аялга үгийн зэрэгцүүлэл. 2007. (МУИС).

5. Х.Уранцэцэг. Англи, монгол хэлний ялгах төлөөний үгийн зэрэгцүүлэл.

2007. (МУИС).

6. Ц.Гүндэгмаа. Монгол хэлний цагийн утгат нэрийг япон хэлээр дүйлгэх нь.

2007. (МУИС. МХСС).

7. Б.Энхцэцэг. Монгол хэлний орны утгат нэрийг япон хэлээр дүйлгэх нь.

2007. (МУИС. МХСС).

8. Б.Сэлэнгэ. Монгол хэлний "сэтгэл" төвт холбоо үгийг япон хэлээр дүйлгэх нь.

2007. (МУИС. МХСС).

9. Т.Энэбиш.  Япон, монгол хэлэнд эрэгтэй, эмэгтэй хүнийг үнэлэх үнэлэмж илрэх

нь (Зүйр үг, хэлц үгийн жишээгээр). 2007. (МУИС. МХСС).

10. Д. Цэцэгмаа. Англи, монгол хэлний зорих утгат байц гишүүн өгүүлбэрийн

зэрэгцүүлэл. 2008. (МУИС. МХСС).

11. Э. Булганчимэг. Англи, монгол хэлний орны утгат байц гишүүн өгүүлбэрийн

зэрэгцүүлэл. 2008. (МУИС. МХСС).

12. Б. Нарангэрэл. Англи, монгол хэлэнд олны утгыг үгийн сангийн хэрэглүүрээр

илэрхийлэх нь. 2008. (МУИС. МХСС).

13. А. Байгаль. Англи хэлний угтварыг монгол хэлний тийн ялгалтай зэрэгцүүлэх

нь. 2008. (МУИС. МХСС).

14. Д. Нандин-Эрдэнэ. Англи, монгол хэлний хэлэхүйн үйлдэл заасан үйл үгийн

зэрэгцүүлэл. 2008. (МУИС. МХСС).

15. Б.Баяржаргал. Монгол, англи хэлний тодотгол гишүүн өгүүлбэрийн холбох

хэрэглүүрийн зэрэгцүүлэл. 2009. (МУИС. МХСС).

16. М.Сайнхүү. Англи хэлний COME үйл үгийг монгол хэлээр дүйлгэсэн нь.

2009. (МУИС. МХСС).

17. Т.Гантуяа. Монгол, англи хэлний шалтгааны утгат байц гишүүн өгүүлбэрийн

зэрэгцүүлэл. 2009. (МУИС. МХСС).

18.  П. Аззаяа. Монгол, хятад хэлний улаан өнгө заасан үг, хэллэгийн  зэрэгцүүлэл.

2009. (МУИС. МХСС).

 

2. Магистрын дипломын ажил - 21

 

1. Ц.Гэрэлмаа. Монгол хэлний хүсэх баймж чанар. 1998.06.05. (МУИС. МСДС).

2. Л.Ихзаяа. Эх хэлний сургалтын агуулгад тулгуурлаж хичээлийн хөтөлбөрт

интеграц хийх боломж. 1999.04.05. (МУИС. НУФ).

3. Д.Дамдинрагчаа. Монгол, англи хэлний эсрэг үг хэллэг. 2000.01.21. (ХУИС).

4. Д.Саранхүү. Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн хэл ярианы онцлог. 2000.

(МУИС. НУФ).

5. Д.Алтантуяа. 15-18 насны хүүхдийн хэл ярианы онцлог. 2000. (МУИС. НУФ).

6. Г.Сувдмаа. Монгол, англи хэлний өвөрмөц хэллэгийн зэрэгцүүлэл. (Толгойн

холбогдолт өвөрмөц хэллэгийн жишээгээр). 2005.11.05. (ОИС).

7. В.Ундармаа. Англи хэлний WOULD баймж үйл үгийн үүрэг-утгазүйн онцлог.

(Монгол хэлний баримттай зэрэгцүүлэх нь). 2006.03.11. (ОТИС).

8. А.Нямсүрэн. Англи хэлний LOOK төвт хэллэгийн утгазүйн онцлог. (Монгол

хэлний баримттай зэрэгцүүлэх нь). 2006.03. 11. (ОТИС).

9.  О.Уянга. Англи, монгол хэлний зарим төсөөт язгуурын зэрэгцүүлэл.

2006.12.22. (ОИС).

10. Б.Оюун-Эрдэнэ. Монгол хэлний зөвшөөрөх, эс зөвшөөрөх утгын хэв шинж.

2007. 02. 05. (МУИС. МХСС).

11. Ц.Энхээ. Япон, монгол хэлний таамаглах баймж утгыг зэрэгцүүлэх нь.

2007. 04. 27. (ОТИС).

12. А.Мөнгөндолгион. Монгол хэлний баярлах, гуниглах утгын хэв шинж.

2007. 06. 12. (МУИС. МХСС).

13. Ү.Бүргэд. Өвөр монгол болон халх монгол хэлний үгийн сангийн зарим

өвөрмөц нэрийдэл. 2007. 06. 12. (МУИС. МХСС).

14. Д.Байгалмаа. Монгол, солонгос хэлний үйл үгийн бүтцийн зэрэгцүүлэл.

2007. 06. 28. (ОИС).

15. Б.Нямжав. "Монголын нууц товчоо"-н дахь зүйрлэлийн англи орчуулгын

харьцуулал. 2008. 02. 20. (МУИС. МХСС).

16. Х.Наташа. Англи хэлний can/could баймж үйл үгийг монголоор дүйлгэсэн нь.

2009.04.03. (ОТИС).

17. Г.Норгим. Англи, монгол хэлний уртын хэмжээс заасан үгийг харьцуулсан нь.

2009. (МУИС. МХСС).

18. Ө.Нарантуяа. Монгол хэлний магтах, зэмлэх утгын хэв шинж. 2009. (МУИС).

19. Усгал. Монгол хэлний үгийн утга шилжих ёс (Төлөөллийн жишээгээр).

2009. (МУИС. МХСС).

20. М.Энхжаргал. Электрон бичвэрт тулгуурласан монгол хэлний зөв бичихүйн

судалгаа. 2010.02.19. (МУИС. МХСС).

21. Б.Ариунзаяа.  Монгол, англи хэлний зэрэгцүүлэн холбох үгийн дүйцэл.

2010. 07. 02. (ОИС).

                             

3. Боловсролын доктор(Ph.D)-ын зэрэг горилсон зохиол - 1

 

1. Н.Хажидсүрэн. Монгол, англи хэлний байц гишүүн өгүүлбэртэй угсарсан

нийлмэл өгүүлбэрийн зэрэгцүүлэл. Уб., 2000. 03.17. 177 тал.

 

О. Эрдэм шинжилгээний шүүмж, тодорхойлолт - 93

 

1. Бакалаврын төгсөлтийн ажлын шүүмж - 13

 

1. Э.Пүрэвжав. Орчин цагийн монгол хэлний нэр үг бүтээх дагаврын бүтэц,

утгазүйн онцлог. 1985.05.24. (МУИС. Хэлбичгийн факультет).

2. Соарэ Василье. Яруу илтгэх урлагийн нэр томъёоны Румын - Орос  - Монгол

товч тайлбар толь. 1995.06.08. (МУИС. МСХ).

3. Ц.Түмэндэмбэрэл. Монгол хэлний өвөрмөц хэлцийн утгазүйн онцлог. 1996.

(МУИС. МСХ).

4. Д.Шинэбаяр. Ноам Чомскийн "Өгүүлбэрзүйн бүтэц" (орчуулга). 1996.06.08.

(МУИС. МСХ).

5. Э.Тогтуун. Монгол хэлний тэмдэг нэрийн харьцуулсан давуу зэргийг илтгэх

аргууд. (Япон хэлний тэмдэг үйл, тэмдэг нэртэй жишсэн нь). 1996.

(МУИС. МСХ).

6. Танака Сэцүко. Орчин цагийн монгол ярианы хэлний онцлог. 1997.

(МУИС. МСДС).

7. Г.Хишиг-Эрдэнэ. Орчин цагийн монгол, франц хэлний үйл үгийн идэвхгүй

хэвийн зэрэгцүүлэл. 2000. (Орхон дээд сургууль).

8. Б.Мөнхзаяа. Англи, монгол хэлний үйл үгийн ирээдүй цагийг илэрхийлэх зарим

хэлбэр. 2000. (МУИС. ОУХДС).

9.  Г.Саранхүү. Юмын шинжийг дүрслэх ур маягаар илэрхийлэх нь. 2005. 06.08.

(МУИС. МХСС).

10. Ч.Одбаяр. Монгол корпусын програм. 2006.05.25. (МУИС. МТС).

11. Б.Болормаа. С. Эрдэнийн өгүүллэгүүд дэх цагийн утгыг ангилах нь. 2006.05.29.

(МУИС. МХСС).

12. Г.Шүрэнчимэг Монгол хэлний зарим сул баймжит бүтээврийн утга, үүрэг.

2007.05.28. (МУИС. МХСС).

13. Е.Соёлмаа Монгол хэлний "Үгүй" гэдэг үгийн утга, үүрэг, хэрэглээ. 2009.05.28.

(МУИС. МХСС).

 

2. Магистрын дипломын ажлын шүүмж, санал - 30

 

1. Ш.Одонтөр. Хэл шинжлэлийн нэр томъёоны зүйлчилсэн тайлбар толь болон

монгол хэлний зарим үгийн гарлын тухай өгүүллүүд. 1994.01.23. (УБИС).

2. С.Тунгалаг. Англи, орос, монгол хэлний амьтны тухайт өвөрмөц хэллэгийн

утгазүйн онцлог. 1995.12.10. (ГХДС).

3. Х.Лхагвасүрэн. Бичвэр дэх өгүүлэмжийн уялдаа холбоо. 1996.12.26.

(МУИС. ОУХДС).

4. С.Ганболор. Сурах бичгийн онолын зарим асуудал, эх хэлний сурах бичигт

тулгуур дохио ашиглах нь. 1999.04.09. (МУИС. НУФ).

5. Ж.Баярмаа. Англи-монгол бяцхан толь, тользүйн зарим асуудалд. 1999.06.06.

(МУИС. ОУХДС).

6. Д.Долгорсүрэн. Англи хэлний тэмдэг нэр, түүний өгүүлбэр дэх байрлал,

хэлбэрийг монгол хэлний тэмдэг нэртэй зэрэгцүүлэн судлах нь. 1999.10.18. (МУИС. ОУХДС).

7. Б.Булган. Монгол хэлний хоёр ба түүнээс дээш эзний харьцаа заасан хэв,

түүнийг англи хэлэнд орчуулах нь. 2000.03.25. (ХУИС).

8. О.Энхтуяа. Сургуулийн өмнөх боловсролын агуулгын хөгжил. 2000.

(МУИС. НУФ).

9. Н.Золзаяа. Орчин үеийн насанд хүрэгсдийн боловсролын асуудал. 2000.

(МУИС. НУФ).

10. Б.Баярмаа. Насанд хүрэгсдийн боловсролын өнөөгийн практик. 2000.

(МУИС. НУФ).

11. Б.Нарантуяа. Насанд хүрэгсдийн боловсрол. 2000. (МУИС. НУФ).

12. Б.Уранбилэг. "Монголын нууц товчоо"-ны сул үгийн судалгаа. 2000.

(МУИС. МСС).

13. А.Мөнхзул. Авиа дуурайх үг. 2000. (МУИС.ГХСС).

14. Б.Ганчимэг. Англи, монгол хэлний бурханы шашны нэр томъёо.

2006.03.24. (ОТИС).

15. Г.Амарсанаа. Монгол хэлний тэмдэглүүр. 2006.09.13. (МУИС. МТС).

16. Л.Отгонбаатар. Англи хэлний энгийн ярианд баймж утга илрэх нь.

 2007.04.27. (ОТИС).

17. Д. Золзаяа. Монгол хэлний бодит баймж үгсийн утга, үүрэг. 2008.01.16.

(МУБИС. МСС).

18. Б. Оюунчимэг. Монгол хэлний нэг ерөнхий сэдэвт эхийн найруулгын онцлог.

2008.01.16. (МУБИС. МСС).

19. Ч.Одбаяр. Монгол хэлний үг зүйн суурь загварчлал. 2008.01.24. (МУИС. МТС).

20. С. Ариунгэрэл. Монгол хэлний эхэд "БИ"-гийн тухай өгүүлсэн нь. 2008.02.20.

(МУИС. МХСС).

21. Б. Долгорсүрэн. "СЭТГЭЛ" концептийн онцлог" (зүйрлэсэн хэллэгийн

жишээгээр). 2008.02.20. (МУИС. МХСС).

22. Н. Жавзмаа. Англи хэлний үгүйсгэх угтварууд ба тэдгээрийн эквивалент.

2008.04.17. (ОТИС).

23. Б. Нямсүрэн. "Teaching of Buddha" номын англи хэлний үйлт нэрийн хэрэглээнд

хийсэн ажиглалт, түүний монгол эквивалент. 2008.04.17. (ОТИС).

24. Д.Мягмарцэцэг. Ойролцоо утгатай үгсийн утгын ялгамж. 2009.05.26.

(МУБИС. МСС).

25. С.Уранцэцэг. Ардын уран зохиолч Ц.Дамдинсүрэнгийн зохиол бүтээлүүд дэх

хуучин үг, түүний найруулгын үүрэг, хэрэглээ. 2009.05.26. (МУБИС. МСС).

26. Э.Хастуяа Зохиолч Г.Шаравжамцын зохиолын хэлний үгийн сан, утга,

найруулгын судалгаа. 2009.06.08. (МУИС. МХСС).

27. Бо Шиү Мэй (Анар). Харчин-түмэд аялгууны өвөрмөц дуудлагатай үгсийн

судалгаа. 2009.06.08. (МУИС. МХСС).

28. Г.Сумъяасүрэн. Мал аж ахуйн холбогдолтой зарим өвөрмөц хэллэг, хэвшмэл

хэллэгийг утгаар нь зүйлчлэн ангилах нь. 2009.06.08. (МУИС. МХСС).

29. Park, Sang-Taek. A Study of the Grammatical Classification and Characteristics of

the Adverbs in Modern Mongolian. 2010.2.16. (Dankook University. Department of Mongolian Studies).

30. Daoruna. A Comparative Analysis of the Verb-derivative Suffixes in Modern Written

Mongolian and Modern Korean Languages. - based on the Traditional Mongolian Alphabet. 2011.2.06. (Dankook University. Department of Mongolian Studies).

 

3. Боловсролын доктор(Ph.D)-ын зэрэг горилсон зохиолын шүүмж - 8

 

1. Э.Чинбат. Монгол, англи хэлний бодит үйлдэл заасан үйл үгийн утга зүйн

онцлог. Уб., 1994.06.06.

2. Ц.Цэен-Ойдов. Төрөл бус хэлний энгийн өгүүлбэрийг утгазүйн хэв шинжээр

зэрэгцүүлсэн судалгаа. Уб., 1998.

3. О.Самбуудорж. Монгол хэлний ойрд аялгууны фонемийн тогтолцоо. Уб.,1998. -

Монгол хэл шинжлэл. ШУА. Хэл зохиолын хүрээлэн. Боть V. (XXVII). Уб., 1999. 240-244 дэх тал.

4. Ө.Тунгалаг. Монгол хэлзүйн гол бүтээлүүдийг задлан шинжилсэн нь

(1920-1940). Уб., 1999.12.01.

5. И.Өнөрзул. Орчин цагийн монгол хэлний хэлцийн өгүүлбэрзүйн бүтэц,

тогтолцоо ба утга. Уб., 2000. (УБИС).

6. Л.Жумдаан. Орчин цагийн монгол хэлний үйл үгийн захирах тогтолцоо. Уб.,

2000. (ШУА. ХЗХ.Улаанбаатарын их сургууль).

7. Г.Батзаяа. Монгол хэлний нутгийн аялгуунуудын авианы харьцуулал (Төв халх,

Ойрдын дөрвөд, захчин; Буриадын ага-хорь, барга; Өвөрмонголын цахар, үзэмчин аялгуунуудын хэрэглэгдэхүүнээр). Уб., 2007.02.14. (МУИС).

176 тал.

8. Л. Мөнхтөр. Монгол адууны зүс шинж заасан үгсийн утга, бүтэц. Уб.,

2007. 07. 06. (УБИС).

 

4. Шинжлэх ухааны доктор(Sc.D)-ын зэрэг горилсон зохиолын шүүмж -4

 

1. С.Гарьд. Дундад үеийн монгол хэлний бүтэц, хэлбэрийн судлал. Уб., 1997.12.20.

252 тал.

2. Ц.Өнөрбаян. Орчин цагийн монгол хэлний хэлзүйн үгийн тогтолцоо.

Уб., 1998.01.10. 236 тал.

3. Ж.Санжаа. Монгол хэл аялгуунуудын авианы хувирлын түгээмэл зүй тогтол.

Уб.,1998. - Монгол хэл шинжлэл. ШУА. Хэл зохиолын хүрээлэн. Боть V. (XXVII). Уб., 1999. 245-248 дахь тал.

4. Б.Пүрэв-Очир. Орчин цагийн монгол хэлний өгүүлбэр зүй. (Уб.,1997,1998,1999)

хэмээх гурамсан бүтээл. - Монгол хэл шинжлэл. ШУА. Хэл зохиолын хүрээлэн. Боть V. (XXVII). Уб., 1999. 251-256 дахь тал.

 

5. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл, зохиолын шүүмж, бусад тодорхойлолт - 39

 

1. МУИС-ийн багш Я.Ганбаатарын "Монгол-хятад хэлний үгийн сангийн харилцан

нөлөөлөлцөл" сэдэвт дэд докторын зэрэг горилсон бүтээлд өгөх санал. 1997.03.23.

2. Хэлбичгийн ухааны дэд докторын зэрэг горилогч  Ц.Пүрэвсүрэнгийн "Орчин

цагийн монгол хэлний эерүүллийн зарим онцлог" зохиолын тухай санал. 1997.11.05.

3. ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэнгийн Хэл шинжлэлийн тасгийн эрдэм

шинжилгээний ажилтан, дэд доктор Г.Жамбалсүрэнгийн сургалт-заах аргазүйн ажлын тухай. 1997.12.22.

4. МУИС-ийн монгол хэл соёлын тэнхимийн багш А.Пүрэвжанцангийн бичсэн

"Орчин цагийн монгол хэлний үгийн үндсэн ба шилжсэн утгын харьцаа, ялгарал" зохиолын тухай. 1998.10.19.

5. Ким Ги Сонгийн хэл бичгийн ухааны докторын зэрэг горилж бичсэн "Орчин

цагийн монгол хэлний үйл үгийн цаг, түүний тогтолцоо" бүтээлийн тухай. 1998.12.07.

6. Эрдэм шинжилгээний  бүтээлээрээ шинжлэх ухааны докторын зэрэг горилж буй

Б.Пүрэв-Очирын "Орчин цагийн монгол хэлний өгүүлбэр зүй" (Уб.,1997, 1998, 1999) хэмээх онол-аргазүйн цуврал бүтээлд хяналтын магадлагаа хийсэн комиссын дүгнэлт (Л.Болд, А.Цог-Очир нарын хамт). 1999.09.10.

7. С.Норжинлхамын бичсэн "Орчин цагийн монгол хэлнүүдийн хоршоо үгийн

үгийн сан-хэлзүйн онцлог" хэмээх дэд докторын зэрэг горилсон зохиолын тухай. 1999.12.20.

8. Сон Ый Миний "Монгол, солонгос өвөг хэлний тогтолцоот харилцааны

судалгаа" сэдэвт хэлбичгийн шинжлэх ухааны докторын зэрэг горилсон зохиолын тухай шүүмж. 2000.05.19.

9. Г.Буянтогтохын хэлбичгийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилж бичсэн

"Манж хэлний нэр үгийн тооны айг алтай судлалд тулгуурлан шинжлэх нь" хэмээх бүтээлийн тухай санал. 2000.06.20.

10. Tristra Newyear. Reference letter (Ref) for her application for pre-Dissertation

fieldwork. Indiana University. USA. 2003.01.19.

11. Katherine R. Ives. Ref. for her application for the Individual Advanced Risearch

Opportunities Program. University of Iowa. USA. 2003.10.24.

12. Tristra Newyear. Ref. for her performance in the ADLS Program. Indiana University.

USA. 2003.12.15.      

13. Andrew Shimunek. Ref. for his admission for MA study at Indiana University. USA.

2004.01.04.

14. Sarah Combellick-Bidney. Ref. for her application for pre-Dissertation Trip. Indiana

University. USA. 2004.01.21.

15. Joseph Long. Ref. for his application for pre-Dissertation Trip. Indiana University.

United Kingdom. 2004.02.10.

16. Ch.Udaanjargal. Ref. for her admission for MA study at Indiana University. USA.

2004.04.28.

17. Allison Hahn. Ref. for her application for Fulbright Program. University of

Pittsburgh. USA. 2005.09.28.

18. Andrew Shimunek. Ref. for his FLAS application. Indiana University. USA.

2006.01.29.

19. Andrew Shimunek. Ref. for his application for the ACMS US-Mongolia Field

Research Fellowship. USA. 2006.03.15.

20. M.Sarantuya. Ref. for her nomination for the Turkish Mongolian Government

Scholarship. 2006.04.21.

21. Michael Littig. Ref. for his application for Fulbright Program. University of

Pittsburgh. USA. 2006.08.30.

22. John Madigan. Ref. for his application for Fulbright program. USA. 2006.09.20.

23. Alek Metz. Ref. for his performance in the Summer Session of Advanced Mongolian.

USA. 2006.10.31.

24. "Монгол хэлний дэлгэрэнгүй тайлбар толь" (Таван боть) бүтээлийн I боть (А-Г),

II боть (Д-Л)-ийн талаарх санал. 2006.11.11.

25. "Монгол хэлний дэлгэрэнгүй тайлбар толь" (Таван боть) бүтээлийн III боть

(М-С)-ийн талаарх санал. 2006.11.27.

26. "Монгол хэлний дэлгэрэнгүй тайлбар толь" (Таван боть) бүтээлийн IV боть

(Т-Ху)-ийн талаарх санал. 2006.12.22.

27. М.Базаррагчаагийн бичсэн "Монгол хэл - 9" (Уб., 2003) сурах бичгийн тухай

санал. 2007.01.15.

28. Lisa Fink. Ref. for her extention of application for Fulbright Program. University of

Pittsburgh. USA. 2007.

29. "Монгол хэлний дэлгэрэнгүй тайлбар толь" (Таван боть) бүтээлийн V боть

(Ху-Я)-ийн талаарх санал. 2007.03.15.

30. O.Bat-Amgalan Ref. for his nomination for the Turkish Mongolian Government

Scholarship. 2007.03.30.

31. С.Алтантуяагийн магистрын тэтгэлэгт хөтөлбөрт холбогдох тодорхойлолт.

2007.06.12.

32. Д.Мягмарсүрэнгийн бакалаврын тэтгэлэгт хөтөлбөрт холбогдох тодорхойлолт.

2007.06.13.

33. Andrew Shimunek. Ref. for his application for Fulbright program. USA. 2007.09.06.

34. Minjin. Ref.for her admission for Ph.D study at Beijing University. 2008.12.02.                                                                                         

35. Amy LaCross. Ref.for her application for a Dissertation Improvement Grant

(Research project entitled "Perception of Mongolian"). University of Arizona. USA. 2008.12.16.

36. D.Baigalmaa. Ref. for her admission for Ph.D study at Daegu University. Republic of

Korea. 2009.10.19.

37. Ba.Oyuuntsetseg. Ref.for her admission for Ph.D study at the University. 2011.02.21.

38. С.Алтантуяагийн докторантурын уралдаант шалгалтанд холбогдох

тодорхойлолт. 2011.04.05.

39. А.Амарзаяагийн докторантурын уралдаант шалгалтанд холбогдох

тодорхойлолт. 2013.03.18.

 

Ө. Тэмдэглэл, сурвалжлага, мэдээ, шүлэг - 32

 

- Уншигчдын бага хурал. - "Урагшаа" сонин. 1973.9.20. (30).

- Мод бэлтгэв. - "Урагшаа" сонин. 1974.3.28. № 23. (12).

- Тооны аваргууд. - "Урагшаа" сонин. 1974.4.9. № 26. (18).

- Улсын шалгалтанд бэлтгэж байна. - "Урагшаа" сонин. 1974.4.15. № 29. (18).

- Аймгийн аварга шалгаруулав. (Д.Даваагийн хамт).- "Урагшаа" сонин. 1974.4.15.

  № 29. (44)

- Товчхон. - "Урагшаа" сонин. 1974.4.25. № 32. (15).

- Үнэн ялна. (Шүлэг). - "Урагшаа" сонин. 1974.4.30. № 33. (14).

- Бүсийн аваргууд. (Д.Даваагийн хамт). - "Урагшаа" сонин. 1974. № 34. (26).

- Уулзалт тэмцээн. (Д.Даваагийн хамт). - "Урагшаа" сонин. 1974. № 35. (47).

- Барилгын ажил эхлэв. - "Урагшаа" сонин. 1974. № 39. (21).

- Сургууль төгсөгчдийн үдэшлэг. - "Урагшаа" сонин. 1974. № 39. (42).

- Хөдөөг зорино. - "Урагшаа" сонин. 1974. № 40. (32).

- Сурагчдын туслалцаа. - "Урагшаа" сонин. 1974. № 41. (10).

- Дүүд минь тоглоом хэрэгтэй. (Шүлэг). - "Урагшаа" сонин. 1974. № 41. (16).

- Уралдаанаа дүгнэв. - "Урагшаа" сонин. 1974. № 42. (40).

- Хүсэл. (Шүлэг). - "Урагшаа" сонин. 1974. № 47. (12).

-Амжилт тодорсон нутгаар. - "Урагшаа" сонин. 1975.8.20. № 22. (38).

- Уриалга гаргалаа. - "Залуучуудын үнэн" сонин. 1975.12.19. № 140. (43).

- Товчхон. - "Залуучуудын үнэн" сонин. 1976.1.18. № 7. (26).

- Товчхон. - "Спортын мэдээ" сонин. 1976.5.5. № 19. (16).

- Сургуульдаа. (Шүлэг). - "Урагшаа" сонин. 1976.5.6. № 35. (12).

- Товчхон. - "Улаанбаатарын мэдээ" сонин. 1976.4.11. № 59. (10).

- Оюутнууд барилга дээр. - "Урагшаа" сонин. 1977.8.15. № 60. (54).

- Хөдөөгийн зураг. (Н.Ганхуягийн хамт). - "Хөдөлмөр" сонин. 1979.12.20. № 141.

- Хорошая подготовка к славному делу года. (Репортаж). - "Новости Монголии". 1980.3.4. № 19.

- Лучшая межсомонная. (со автором Д.Алтай).  - "Новости Монголии". 1980.3.11. № 24.

- Ударная молодежная. - "Новости Монголии". 1980.4.1. № 27.

- Аваргын бариа ойрхон. (Тэмдэглэл). - "Хөдөлмөр" сонин. 1980.4.3. № 62.

- Ажил сайтай эмнэлгийнхэн. - "Эрүүл энхийн төлөө" сонин. 1980.4.12. № 15.

- Столичная образцовая. - "Новости Монголии". 1981.1.31. № 9.

- Четкий ритм, высокой трудовой настрой. - "Новости Монголии". 1981. № 12.

- Гишүүнээрээ элсүүлэв. - "Ардын эрх" сонин. 1994.12.22. № 252 (951).

 

 

 

       
       
 

 

   
 erdem_shinjilgeenii_nom_zuin_burtgel  Энд дарж уншина уу.  orchin tsagiin mongol helnii buteever sudlal_cover  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сүүлд шинэчлэгдсэн ( 2014 оны 2-р сарын 27, Пүрэв гариг, 15:26 )
 
МУИС, Монгол хэл соёлын сургууль © 2010
screen, submit link,add url
high quality watches replica watch price quality imitation watches replica LV imitation handbag replique louis vuitton replique prada sac replique prada sacs balenciaga imitation sacs copie orologi top cb review best product review Clickbank Product Reviews Best CB Review User Reviews of Digital Products Ishbv.com | Product Reviews Easy Tips